logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Weddeverhoging

26/03/2021

Er is vandaag een cruciale stap gezet in het weddedossier!

Er werd met name een overeenkomst bereikt tussen de vakorganisaties en de overheid over hoe de aflijning van de weddes van de militairen op deze van de Politie concreet zal gebeuren voor iedere personeelscategorie en gradengroep.

Dit betekent dat er voor iedere militair een serieuze weddeverhoging zit aan te komen. 

Zoals minister Dedonder aangekondigd heeft, gaan de weddes progressief opgetrokken worden tussen 2022 en 2024.

De overeenkomst met de krachtlijnen van de weddeverhoging en de daarbij horende rekenbladen met de verloningsschema’s gaan in de komende dagen omgezet worden in een regelgevende tekst met nieuwe weddetabellen (ontwerp- Koninklijk Besluit). Aansluitend zal deze dan formeel onderhandeld worden met de vakbonden, waarna de onvermijdelijke verdere stappen van de administratieve en budgettaire controle en het politieke proces zullen doorlopen worden. Zoals hierboven vermeld, is het oogmerk om de weddeverbetering aan te vatten in 2022.

U vraagt zich nu ongetwijfeld af wat dit concreet voor u betekent? Met name: wat gaat er voor u persoonlijk nu extra bijkomen in uw loonzakje?

Het antwoord hierop gaan we kunnen geven wanneer er nieuwe, onderhandelde weddetabellen zijn. We zullen u dan mededelen wat de feitelijke loonsverhoging zal zijn en dit naargelang de graad en anciënniteit van het personeelslid. 

Blijf de publicaties van de militaire vakbond ACMP-CGPM dus nauwlettend volgen!


Terug

Police Chien Mil