logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Wanneer het Staatsblad voor Sinterklaas speelt

28/11/2018

Twee publicaties die vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen zullen vele militairen bekoren.

Vanaf 1 januari 2019 wordt (evenwel zonder terugwerkende kracht) een vergoeding toegekend aan militairen “die gebruik maken van een fiets die eventueel is uitgerust met een hulpaandrijving waarvan de stroomtoevoer wordt onderbroken wanneer het voertuig een maximumsnelheid van 45 km per uur bereikt”. We begrijpen hieruit dat dit de "speed pedelec" is en dat de vergoeding de reiskosten tussen de woonplaats en de kazerne moet dekken. Hierbij moet eveneens gepreciseerd worden dat het gebruik van de fiets ook kan voorafgaan aan of volgen op het aanvullend gebruik van het openbaar vervoer of het eigen voertuig.

Anderzijds zal het personeel van de categorie van vrijwilligers een functievergoeding krijgen voor de tijdelijke uitoefening van een job in een andere personeelscategorie en/of een ander niveau. De datum van inwerkingtreding van deze bepaling is eveneens vastgesteld op 1 januari 2019.

De aanvraagprocedure voor deze vergoeding is hernomen in het reglement DGHR-REG-CARMUT-002 dat aangepast werd in november laatstleden.

Deze verbeteringen zijn het rechtstreeks gevolg van de onderhandelingen tussen de defensieautoriteiten en de vakbonden die het departement vertegenwoordigen, waaronder de ACMP-CGPM.


Terug

Speed Pedelec + Alloc de Fct pour Cat VC light