logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Verwijderingstoelage: minister Goffin laat u in de steek!

07/09/2020

De vorige CHOD, generaal Compernol, heeft u op 24 januari 2020 met een Flash Defensie laten weten dat Defensie van plan was een verwijderingstoelage in te voeren. 

Deze toelage is een compensatie voor de indirecte kosten op sociaal en familiaal vlak ten gevolge van de gemiddeld genomen grote trajectduur tussen de woon- en werkplaats van de militairen. Het is immers zo dat de gemiddelde afstand die de militairen afleggen om zich naar hun kwartier te begeven merkelijk langer is dan deze afgelegd door de werknemers in de privé.

Dit dossier werd op 10 juni onderhandeld met de vakbonden. Het werd nadien voor advies overgemaakt aan, onder meer, de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, Mr David Clarinval.
Minister Clarinval heeft nu echter laten weten dat hij NIET akkoord kan gaan met deze maatregel ten gunste van de militaire gemeenschap. Zijn argumentatie is dat een dergelijke toelage een ongelijke behandeling zou betekenen ten opzichte van sommige ambtenaren.

De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft maar één woord voor de beslissing van Mr Clarinval: woordbreuk!
Nog maar een maand geleden stelde diezelfde minister immers nog in een gezamenlijk persbericht met minister Goffin dat hij: “Defensie aantrekkelijker wil maken voor toekomstige kandidaat-militairen en de behandeling van het defensiepersoneel wil verbeteren om het aantal vroegtijdige vertrekken te verminderen”. En ook: “Deze nieuwe initiatieven tonen aan hoeveel belang ik hecht aan een eerlijke behandeling van defensiepersoneel ten opzichte van andere ambtenaren”.
En nu trekt Mr Clarinval dus zijn staart in. En spreekt hij met een dubbele tong. Van een lafhartige houding gesproken!

Even zwak is de houding van zijn partijgenoot Philippe Goffin, “onze” minister.
Waarom laat u uw militairen zo in de steek, minister Goffin?
Waarom houdt u zich niet aan uw woord?
Waarom vertoont u zo’n geringe daadkracht?
Waarom heeft u dermate weinig morele moed?
Heeft u nu echt niet genoeg “gewicht” om een collega-minister van dezelfde partij als de uwe te overtuigen?
Kunt u aan uw partijgenoot Clarinval niet uitleggen dat er nog zoiets is als de militaire specificiteit en dat de eigenheid en lasten van de militair wezenlijk verschillend zijn van deze van de ambtenaar?

Als er “hoera-berichten” uitgestuurd kunnen worden over het “investeren in het menselijk kapitaal”, dan staat u op de eerste rij. Doch als er gedaan moet worden wat u zegt, geeft u niet thuis.

In een organisatie zoals het leger kunt u het personeel niet harder teleurstellen dan met dit soort tekortkomingen als chef; met zwak leiderschap dus.
Ondanks al uw eerdere verklaringen dat u de ongunstige situatie van de militairen ter harte zou nemen, steekt u uw kop in het zand als puntje bij paaltje komt. Nu dus, op het moment dat er knopen moeten doorgehakt worden en dat u uw regeringscollega(‘s) moet overtuigen. Op het ogenblik dat u moet tonen dat u écht geeft om de militaire gemeenschap en om uw militairen. Neen, dus…


Terug

autruche