logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Uw loonopslag goedgekeurd!

12/10/2021

Minister Dedonder heeft woord gehouden! De afgesproken herwaardering van het inkomen van de militairen komt er!
De regering heeft met name in het kader de begrotingsbesprekingen haar goedkeuring gegeven aan deze belangrijke revalorisatie die onderhandeld werd met de vakbonden. We hebben er u reeds over geïnformeerd in De Schildwacht (zie op P. 4).

Inkomensverhoging van 150 miljoen
Deze loonsverhoging kan gerust ‘historisch’ genoemd worden. Het is immers de grootste opslag voor militairen in 75 jaar. De koopkracht van de militairen zal in regime met ongeveer 150 miljoen euro per jaar toenemen. De vrijwilligers en onderofficieren gaan een gemiddelde opslag – gespreid over heel hun loopbaan – ontvangen van 15%, de officieren een verhoging tussen de 7,5% en 14,5%.
 
De loonsverhoging wordt grossomode als volgt verdeeld: 2/3 van de opslag zal er komen via het optrekken van de wedde en 1/3 via de verhoging van toelagen. Welke toelagen met welke bedragen verhoogd zullen worden, zal de komende periode onderhandeld worden met de vakbonden.
 
Uw inkomen wordt progressief opgetrokken, waarbij de complete opslag toegekend wordt in 2024. In 2022 en 2023 zullen volgende verhogingen doorgevoerd worden:

  • In de loop van 2022 een gedeeltelijke inkomensverhoging voor de vrijwilligers van 43% van de totale inkomensvermeerdering en voor de onderofficieren en officieren respectievelijk 40,15% en 28,75% van de totale verhoging voor hun categorie. Het doel is om deze opslag zo snel mogelijk in 2022 te doen ingaan.
  • In 2023 een gemiddelde opslag voor alle categorieën van 43% van de totale inkomensverhoging.
  • In 2024: de complete loonverhoging à 100%.


Ook voor de gepensioneerde militairen
Deze inkomensverhoging is geweldig nieuws voor iedereen! Zowel de militairen die vandaag reeds met pensioen zijn als de toekomstige gepensioneerden zullen profiteren van de gevolgen van de opslag dankzij het mechanisme van de perekwatie (zie het artikel hierover in De Schildwacht, P. 10). Het is momenteel echter nog te vroeg om te zeggen hoeveel de pensioenen precies zullen stijgen. Van zodra we hier zicht op hebben, zullen wij onze gepensioneerde leden informeren.
 
Wat met de pensioenleeftijd?
Deze inkomensverhoging is niet gekoppeld aan het optrekken van de pensioenleeftijd van de militairen.
 
Wat betekent dit nu concreet voor u?
Met andere woorden, hoeveel euro’s gaat u iedere maand netto bijkrijgen op uw bankrekening? Het antwoord gaat u ontvangen van de militaire vakbond ACMP-CGPM.
Wij gaan hiertoe ons rekentool reactiveren van zodra alle modaliteiten inzake de nieuwe toelagen gekend zijn. Net zoals in het voorjaar, gaat u door ons uw juiste, geïndividualiseerde netto loonopslag kunnen laten berekenen. Opnieuw zullen wij als enige vakbond dit maatwerk verlenen aan onze leden.
 
Wij houden ons woord
De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft de voorbije maanden niet stil gezeten om deze loonopslag waar te maken. We hebben de belangen van de militairen stevig en uitgebreid behartigd bij de regeringspartijen. Het resultaat ligt nu op tafel en is navenant: de grootste inkomensverhoging in 75 jaar!

De ACMP-CGPM, de vakbond die altijd woord houdt!


Terug

Money