logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Tijdsparen & Compensatie van de uithuizigheid

27/09/2019

Tijdsparen & Compensatie van de uithuizigheid

Eindelijk een wezenlijke verbetering van het militair statuut!

Eindelijk! Eindelijk is er witte rook! Eindelijk wordt één van de aangekondigde HR-initiatieven realiteit! Veertien maanden na haar initieel formeel engagement en na intens overleg met de vakbonden heeft de overheid vandaag toegestemd met de compensatie van de periodes van uithuizigheid en de invoering van het principe van tijdsparen via de flexibele dienstontheffing (DO-Flex).

Het moet gezegd, de overheid heeft hiermee een wezenlijke inspanning gedaan om tegemoet te komen aan de noden en verzuchtingen van het personeel. Ze heeft bovendien veel goede wil, flexibiliteit en tegemoetkoming getoond tijdens het vakbondsoverleg. Waarvoor onze waardering.

Waarover gaat het?

De compensatie van de periodes van uithuizigheid is van cruciaal belang om de aantrekkelijkheid van het militaire beroep te vergroten. Het principe is eenvoudig: elke keer dat een militair niet thuis kan slapen, vanwege een missie, cursus, manoeuvre, operationele inzet,... krijgt hij een krediet van twee uur compensatie (*).

Daarnaast wordt het principe van tijdsparen ingevoerd via het mechanisme van de flexibele dienstontheffing (DO-Flex). Dit betekent dat de compensatie-uren van de uithuizigheid in een pot van ‘tijdskrediet’ terechtkomen, met name de DO-Flex. De militair kan deze pot benutten om gewone ‘recup’ te nemen (voor officieren per halve dag) of hij kan vragen dat ze uitbetaald worden(**). Maar hij kan ze ook voor een later tijdstip bewaren, om bijvoorbeeld wat meer vrije tijd te hebben gedurende een bepaalde periode van zijn loopbaan of om zijn eindeloopbaanverlof te verlengen en aldus de dienst eerder te verlaten dan de voorziene pensioenleeftijd.

Hoe wordt de pot DO-Flex gevuld?

De pot van deze DO-Flex wordt niet enkel gevoed door de compensatie van de uithuizigheid, maar ook door de andere, bestaande vormen van compensatie en dienstontheffing die nu al voorzien zijn in het reglement TRAVARB. Met name: de gewone compensatie in tijd en compensatie in tijd in het kader van de variabele arbeidstijd, de teveel gepresteerde uren en de dienstontheffingen van het departement en ten gevolge van een transformatie.

De details betreffende de omzetting van deze compensaties en dienstontheffingen in DO-Flex zullen u met een afzonderlijke nieuwsbrief van de ACMP-CGPM toegelicht worden.

Hoe kunt u gebruik maken van de pot DO-Flex?

Tijdens uw loopbaan

Tijdens de loopbaan kunt u maximum 152 uren per twee kalenderjaren uit de pot DO-Flex halen (***).

U kunt het geheel of een deel van de DO Flex ook laten uitbetalen in euro’s; dit dient aangegeven te worden tussen 1 december van het jaar x en 10 januari van x+1 (**).

Op het einde van uw loopbaan

Dit zijn de mogelijkheden om de pot DO-Flex volledig op te gebruiken bij het einde van uw loopbaan: opnemen in tijd, uitbetaling (behalve voor officieren), combinatie van beide opties.

Wanneer treden deze nieuwe regelingen in voege?

De nieuwe regelingen betreffende het tijdsparen via de DO-Flex, met inbegrip van de compensatie van de uithuizigheid, worden opgenomen in het reglement TRAVARB. Ze zullen na ondertekening door de minister in principe dit jaar nog in voege treden.  

Besluit

De compensatie van de uithuizigheid en de DO-Flex zijn twee grote verbeteringen van ons statuut. Vandaar dat de militaire vakbond ACMP-CGPM hiervoor al zo lang aan het ijveren is en er zo hard voor gevochten heeft. Het is immers voor ons een onontbeerlijke maatregel om de aantrekkelijkheid van het militair beroep te verbeteren en om jonge mensen te kunnen aantrekken.

Wij zijn dan ook tevreden dat de overheid veel bereidheid getoond heeft om deze initiatieven te verwezenlijken.

 

(*) Twee uur per schijf van 24 uur in geval van intensieve dienst, operationele inzet en in de deelstand vorming tijdens de afwachtingsperiode en afwachtingsstage. Twee uur voor een overnachting tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends in de deelstand ‘normale dienst’. Voor officieren: 0,2632 dagen per ononderbroken schijf van 24 uur. Nachtwakers en personeel in ploegendienst zijn dus uitgesloten van dit soort compensatie tijdens hun normale dienstactiviteiten.

(**) De uitbetaling is niet van toepassing voor officieren, nachtwakers en bij ploegendienst.

(***) Voor de officieren: maximum 20 dagen.


Terug

Sabliers 02