logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Terugroepbaarheid als arbeidstijd?

22/02/2018

U heeft in de pers kunnen lezen over een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 21 februari, waarin gesteld wordt dat de oproepbaarheid van een brandweerman uit Nijvel als arbeidstijd dient beschouwd te worden.

Betrokkene was één week per maand ’s avonds en in het weekend oproepbaar. Hij moest constant bereikbaar zijn en binnen de acht minuten kunnen opdraven. Hij kreeg echter geen enkele vergoeding voor deze thuiswachttijd.

Het hoogste gerechtshof in Europa heeft nu geoordeeld dat deze regeling, met name binnen de 8 minuten de brandweerkazerne kunnen vervoegen, een dermate zware verplichting is dat ze betrokkene beperkt om zich aan zijn persoonlijke en sociale interesses te wijden. En dat ze daarom als arbeidstijd moet beschouwd worden. Het arrest rept niet over een betaling van deze prestaties. Die vraag moet door de arbeidsrechtbank van Brussel behandeld worden.

Deze uitspraak is niet zomaar één op één om te zetten naar de situatie van militairen die terugroepbaar zijn. We moeten appels met appels vergelijken en geen zaken lichtzinnig door mekaar beginnen te halen.

Immers:

  • Het arrest heeft uitsluitend betrekking op de specifieke situatie van een brandweerman/brandweerlieden. De situatie van terugroepbare militairen werd niet onderzocht.
  • De opgelegde voorwaarden voor de thuiswachttijd (binnen de 8 minuten de brandweerkazerne kunnen vervoegen en thuis moeten blijven) zijn grondig verschillend van en veel beperkender dan deze voor de militaire teugroepbaarheid. Onze terugkeertermijnen zijn een stuk ruimer en de militair mag ook zijn woonplaats verlaten. De beperkingen in de vrijheid zijn voor de militair dus wezenlijk kleiner dan deze voor de brandweerman.
  • De brandweerman krijgt, in tegenstelling tot de militair, ook geen vergoeding voor zijn thuiswachttijd.

De situatie van de militair verschilt dus wezenlijk van deze van de brandweerman waarover dit arrest handelt.

Voorlopig heeft deze uitspraak dan geen gevolgen voor de situatie van de militairen.

De ACMP-CGPM blijft deze zaak echter van nabij volgen en zal u dadelijk informeren over eventuele nieuwe evoluties.


Terug

club 2492013