logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Soldaat SNAFU

20/12/2017

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er in opdracht van het Amerikaans leger cartoons geproduceerd waarin de hoofdpersoon, Private Snafu (soldaat Snafu), blunderde in gevechts- en bivaksituaties. SNAFU is een letterwoord voor Situation Normal: All Fucked Up – situatie (is) normaal: alles is naar de kloten. De filmpjes waren bedoeld om de manschappen op een luchtige manier te wijzen op dingen die in het leger makkelijk mis konden gaan.

Wel, toen de vakbonden vandaag gebrieft werden over “De evolutie op korte termijn van de eenheden” (zie ook de Flash Defensie 11 van 20 december 2017), kwam spontaan de afkorting SNAFU in ons op. De situatie blijft inderdaad zo normaal als ze de voorbije jaren geweest is. Met name: alles is en blijft volledig naar de kloten.

Omdat minister Vandeput er niet in slaagt te doen wat hij beloofd had, met name een implementatieplan van de Strategische Visie goedgekeurd en verspreid te krijgen (lees nog eens de Flash Defensie van 2 maart 2015 waarin de MOD aankondigt: ‘… een stuurplan met de concrete implementatiemaatregelen af te werken in september 2015’), moet er noodgedwongen teruggegrepen worden naar de beproefde tactieken van het “saucissoneren” en de “sluipende besluitvorming”.

Met stukken en brokken wordt er getracht uitvoering te geven aan het plan Vandeput. Hierdoor komt de globale coherentie van de hervorming op losse schroeven te staan. Daarnaast riskeren grote groepen militairen vanaf 2020 in de kou te moeten blijven staan. Inderdaad, door deze gefragmenteerde aanpak waarbij de gemakkelijkste brokken nu uitgevoerd worden, zal het personeel dat pas later aan de beurt komt veel kleinere loopbaankeuzen hebben. De in de Flash Defensie 11 hernomen maatregelen hebben immers enkel betrekking op 1.300 personeelsleden. Wat gaat er gebeuren met de vele duizenden anderen die ook op de één of andere manier geraakt worden door het plan Vandeput? Een deel onder hen zal zich tevreden moeten stellen met wat er overblijft. Zij zullen de pineut zijn. Dit lijkt ons niet echt een gelijkaardige en gelijkwaardige behandeling van alle militairen.

Verder voltrekt er zich een sluipende besluitvorming middels het proces van de outsourcing.  Op verdoken wijze worden loopbanen gefnuikt, promotiekansen om zeep geholpen en overplaatsingen opgelegd. En dit allemaal onder de mantra’s van efficiëntie en kostenbesparing. Wat nog maar zeer de vraag is.

Deze maatregelen worden in de Flash Defensie dan ook nog verkocht onder het eufemisme van “interne beheersmaatregelen”. Voor een dergelijke aanpak bestaat een goede Engelse omschrijving: window dressing. Met name: de zaken mooier voorstellen dan ze zijn. Oftewel: aan perceptiebeleid doen. Of nog: de mensen met een kluitje in het riet sturen.

De minister en de chef Defensie roepen in de Flash Defensie om ‘samen te werken aan de toekomst’. Iedereen wil wel, wij ook – graag zelfs, doch zouden zij ook begrijpen dat samenwerken in de eerste plaats vertrouwen vraagt? Zouden zij begrijpen dat dit vertrouwen tussen de werkvloer en de politieke en militaire leiding ernstig geërodeerd is na jarenlang aan zijn lot overgelaten te zijn? Zouden zij begrijpen dat vele militairen daarom zwaar teleurgesteld zijn in hun werkgever, zoals kristalhelder tot uiting kwam in de resultaten van de identiteitsenquête? Zouden zij begrijpen dat je niet zomaar kunt oproepen tot ‘samenwerken’, maar dat er eerst opnieuw vertrouwen moet zijn? En dat dit vertrouwen er niet komt door mooie woorden alleen, maar vooral door daden.

Minister Vandeput beloofde in zijn Strategische Visie voor al het personeel ‘snelle, volledige duidelijkheid over zijn toekomst’.  Anderhalf jaar na de politieke goedkeuring van dit plan is deze belofte voor vele personeelsleden nog altijd een dode letter.

SNAFU, dus…. Normale situatie, volledig naar de kloten.

Mocht het niet zo triestig zijn, we zouden er nog mee kunnen lachen. Jammer, want de SNAFU-cartoons waren ook bedoeld om even te glimlachen…


Terug

SNAFU