logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Over tijdige communicatie, leugens en Steven Vandeput

11/09/2018

Defensie heeft op 11 september zelf ook gecommuniceerd over het plan van de regering om de loonregeling van militairen bij ziekteverlof aan te passen. Dus vier dagen nadat de ACMP u geïnformeerd heeft hierover (Upshot 39). Zoals steeds is haar berichtgeving dus mooi op tijd.

Ter herinnering: met deze maatregel, die zou moeten ingaan op 1 januari 2019, zouden militairen niet langer volledig doorbetaald worden na 1 maand ziekteverlof. Ze zouden vanaf de 31e dag terugvallen op de gewone ziekte-uitkering van (minimum?) 60% van de volledige wedde.

De defensiestaf bevestigt in haar communicatie dat dit eigenlijk een loutere besparingsmaatregel is (voortvloeiend uit het budgettaire conclaaf van de regering van de maand juli). Waarover diezelfde regering, bij monde van minister Vandeput, dus pas in september communiceert. Opnieuw mooi op tijd, dus.

Los van het allesbehalve tijdige karakter van de berichtgeving van onze overheden, valt op dat de communicatie van Defensie ook inhoudelijk een lege doos is. Kennelijk weet men in Evere zelf ook nog niet wat deze ziekteverlofregeling juist gaat inhouden. En dit ongeveer drie maanden voor de geplande invoering ervan. Er bestaat hier een goeie omschrijving voor: politiek amateurisme! We kunnen alleen maar hopen dat de defensiestaf er, samen met ons, alles aan zal doen om deze rampzalige beslissing terug te draaien.

Let wel, er is wel degelijk een goeie kant aan de verklaring van de overheid aangaande het “inpikken” van een deel van uw loon na 30 dagen ziekte: ze bevestigt dat de vakbonden op 7 september over deze zaak wel degelijk correcte informatie verschaften aan hun leden. Wat in schril contrast staat met de beweringen van Steven Vandeput zelf hierover, met name dat: “de vakbonden leugenachtige Info verspreiden”, “u verkeerd voorlichten” en “leugens vertellen”.


Terug

VDP