logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Over "foutjes" in de communicatie...

18/09/2019

Op 11 september hebben we u met onze Upshot Nr 61 geïnformeerd dat DG HR met haar communicatie over de lopende HR-initiatieven de militaire gemeenschap zand in de ogen strooide. We hebben u gewezen op de misleidende indruk die gewekt werd over de snelheid waarmee de aangekondigde HR-initiatieven zullen verwezenlijkt worden.

Vandaag heeft DG HR via het intranet een erratum uitgestuurd aan haar initieel bericht. Hierin wordt toegegeven dat er enkele “foutjes” (SIC) gemaakt werden en dat het zeker niet de bedoeling was om “u zand in de ogen te strooien” (waarvan akte).

Missen is menselijk, wij begrijpen dat, het siert de leidinggevenden van de DG HR dat ze hun euvels toegeven en onjuistheden rechtzetten. We kunnen zoiets enkel maar toejuichen. Het personeel heeft immers te allen tijde recht op een juiste, volledige en transparante communicatie, waarbij het geen rad voor de ogen gedraaid wordt.

Wij waarderen eveneens dat de DG HR ook op het vlak van de communicatie de lat hoog wil leggen en professioneel wil zijn. Beter laat dan nooit, zouden sommigen zeggen.

De woorden – de communicatie – zijn één ding, de daden zijn vanzelfsprekend nog belangrijker.

We hopen dat de DG HR dan nu ook ‘vol gas’ geeft om al deze initiatieven binnen de kortste termijnen te verwezenlijken. De militairen zijn immers al lang genoeg vragende partij voor een wezenlijke verbetering van hun statuut. De stilstand heeft immers lang genoeg geduurd.

Vandaar dat de De militaire vakbond  ACMP-CGPM met spanning en in grote verwachting uitkijkt naar, onder meer, de uitnodiging voor het overleg aangaande de compensatie in tijd voor militairen die als gevolg van een tijdelijke opdracht niet op de dag zelf naar huis kunnen (de fameuze ‘uithuizigheid’).

Hiermee werpen wij DG HR de handschoen toe…


Terug

Gomme