logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Onderhoud met minister van Defensie Didier Reynders

15/01/2019

De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft op 15 januari ‘kersvers’ minister van Defensie en Vicepremier Didier Reynders ontmoet. Het was het eerste gesprek met onze ‘nieuwe’ minister sinds het aantreden van de regering Michel II.

U weet ongetwijfeld dat, na de crisis van vorige maand in de Wetstraat, deze regering in ‘lopende zaken’ is tot (minimaal) aan de verkiezingen van 26 mei. Met als gevolg dat ze, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, geen grote nieuwe initiatieven meer kan en mag nemen. Minister Reynders heeft echter duidelijk gesteld dat hij alsnog van plan is een aantal concrete, punctuele zaken te verwezenlijken. Het gaat hier om maatregelen ten voordele van het personeel, op het vlak van investeringen en inzake de werking. Hierbij schuift hij drie prioriteiten naar voren.

Ten eerste is er het pensioendossier. Wij hebben in de discussie met de minister onze positie hieromtrent toegelicht aan de hand van de krachtlijnen van ons memorandum en onze visie inzake de compenserende maatregelen. Tevens hebben wij aangegeven dat militairen die langer moeten werken geen lager pensioenbedrag mogen ontvangen. Verder hebben wij voorgesteld dat de optie van het langer werken op vrijwillige basis dient ingevoerd te worden. Minister Reynders erkent dat het niet evident zal zijn het pensioendossier nog af te werken vóór de verkiezingen, in het bijzonder gezien de onenigheid over de zware beroepen. Hij heeft nochtans de intentie in de komende periode een concreet voorstel op tafel te leggen. Hierin zal met het bijzondere karakter van het militair beroep rekening worden gehouden. Tevens erkent hij de noodzaak van ernstige transitie- en compenserende maatregelen.

Daarnaast stelt de minister dat hij de lopende dossiers verder tot een goed einde wil brengen, zowel deze in het personeelsdomein als de geplande investeringen ter uitvoering van de Strategische Visie. Eén van deze dossiers betreft het ziekteverlof. Herinner u dat de regering de intentie had om na een afwezigheid van meer dan 30 dagen de wedde te laten terugvallen tot op 60%. De ACMP-CGPM heeft hierover nogmaals herhaald dat een dergelijke aanpassing niet verenigbaar is met de gevaren en risico’s die inherent zijn aan het militair beroep.

Ten derde wil minister Reynders op korte termijn nog een aantal tastbare maatregelen tot stand brengen die de attractiviteit van het militair beroep moeten verbeteren. Deze dienen tegelijk de rekruteringen stimuleren.  De minister denkt hierbij onder meer aan het uitbreiden en vergemakkelijken van de interne en externe mobiliteit. De ACMP-CGPM heeft ter zitting een aantal concrete voorstellen geformuleerd die op korte termijn en zonder wijzigingen van het wettelijk kader kunnen doorgevoerd worden, waaronder: de versoepeling van de arbeidstijd, verminderde horecaprijzen voor (jonge) militairen en woon-werkverkeer gedeeltelijk laten meetellen als arbeidsduur. Minister Reynders heeft te kennen gegeven dat hij terzake een lijst met prioritaire maatregelen zal opstellen die nog verwezenlijkbaar zijn in de periode tot aan de verkiezingen.

Wij hebben in dit kader eveneens verwezen naar de 128 concrete voorstellen en maatregelen die hernomen zijn in ons nieuw Algemeen Programma 2019-2023, dat u hier kunt consulteren. We hebben minister Reynders dan ook de primeur gegeven om als eerste autoriteit een exemplaar van dit Algemeen Programma in ontvangst te nemen.


Terug

IMG 1906