logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Nieuwe personeelsinitiatieven: de puntjes op de ‘i’

04/08/2020

Gisteren, 3 augustus, hebben de ministers Goffin (Defensie) en Clarinval (Begroting) aangekondigd “initiatieven (te nemen) ter verbetering van het personeelsbeleid”.
 
Gezien heel wat militairen zich vragen stellen bij de aangekondigde maatregelen, wil de militaire vakbond ACMP-CGPM hierbij de puntjes op de ‘i’ zetten.
 
Ten eerste gaat het hier over ‘opgewarmde kost’. In tegenstelling tot wat de ministers laten uitschijnen, betreft het geen nieuwe zaken en zijn het ook geen maatregelen die zij zelf gelanceerd hebben. Zie ook onze communicatie van 23 april 2020 hierover: https://www.acmp-cgpm.be/nieuws/er-is-geld/.
De vier vermelde dossiers werden reeds geruime tijd geleden geïnitieerd op vraag van de vakbonden en/of door de defensiestaf zelf. Ze werden ook reeds enige tijd geleden onderhandeld met de vakbonden; één onder hen zelfs al meer dan een jaar geleden. Met andere woorden, op een ogenblik dat de beide excellenties zelfs nog geen minister waren.
Dat twee van de dossiers meer dan een half jaar stof hebben liggen vergaren op het kabinet van minister Clarinval, wordt ten andere ‘toevallig’ verzwegen.
 
Ten tweede vormen deze “initiatieven” niet meer dan druppels op een hete plaat. De vermelde maatregelen zullen slechts in heel beperkte mate bijdragen aan het verhelpen van de drie grote personeelsuitdagingen waarnaar beide ministers verwijzen, met name: de grote pensioenuitstroom, de nood aan massale rekruteringen en het stoppen van de hoge loopbaanattritie.
 
Ten derde betreft het hier niets anders dan het wegwerken van de al jaren bestaande nadelige behandeling van de militairen tegenover andere ambtenaren:

  1. De gelijke vergoeding voor maaltijden en onkosten tijdens tijdelijke zendingen in het buitenland, zonder onderscheid tussen personeelscategorieën, waarbij de lat gelijk gelegd wordt met het personeel van Buitenlandse Zaken. (dossier werd met de militaire vakbonden onderhandeld op 10 juni 2020)
  2. Een gelijkaardige compensatie van de vaste dienst in het buitenland als het personeel van Buitenlandse Zaken. (dossier onderhandeld met de militaire vakbonden op 7 juni 2019)
  3. De financiële waardering van de kennis van het Engels, zoals ook voorzien voor andere federale ambtenaren. (dossier onderhandeld met de militaire vakbonden op 4 oktober 2019)
  4. De juistere verloning van de prestaties van reservisten, zonder dat hun maandwedde verhoogd wordt en zonder dat deze de wedde van de militairen in actieve dienst zal overstijgen. (dossier onderhandeld met de militaire vakbonden  op 7 februari 2020)

Indien de ministers Goffin en Clarinval écht iets willen doen aan de precaire personeelstoestand bij het leger en indien ze écht willen herinvesteren in het menselijk kapitaal van Defensie, dan zullen zij toch met heel andere en veel meer robuuste maatregelen moeten afkomen. Te beginnen met een wezenlijke verhoging van de weddes van alle militairen. Iets waarvoor de militaire vakbond ACMP-CGPM al geruime tijd pleit en hard voor duwt! Zie hiervoor onze eerdere communicaties :

https://mailchi.mp/acmp-cgpm/overeenkomst_weddeverbetering
https://www.acmp-cgpm.be/nieuws/uw-weddeverbetering-een-overeenkomst/

Terug

Concetto Bandinelli IMG 1759