logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Militairen moeten ‘bloeden’!

21/03/2019

Terwijl de militairen bereid zijn hun bloed te geven voor de toekomst van Defensie, heeft de militaire overheid gisteren haar nieuwe bedoelingen op het gebied van het bloedgeven voorgesteld aan de vakbonden. Het nieuwe voorstel bestaat erin dat de dienstontheffing voor het bloedgeven in de toekomst nog enkel zou toegekend worden op de dag zelf dat de militair bloed geeft aan het Rode Kruis; nu men hiervoor sinds januari 2019 niet meer in het Militair Hospitaal terecht kan. De extra dag dienstontheffing die tot hiertoe bestond zou dus geschrapt worden.

De militaire vakbond ACMP-CGPM probeert zijn bloeddruk niet te laten stijgen, maar begrijpt niet hoe de militaire overheid met zo'n voorstel kan komen, terwijl Defensie al jaren aan het bloeden is. Dit is een maatregel die enkel maar kwaad bloed zet bij het personeel. Hiermee haalt de overheid opnieuw het bloed van onder onze nagels. In plaats van de militairen hun laatste kleine voordelen die ze nog over hebben weg te nemen, zou Defensie er beter aan doen om de aantrekkelijkheid van het beroep te verbeteren, door veel meer vers bloed aan te trekken en de grote vrijwillige uitstroom te stelpen.

De defensiestaf rechtvaardigt haar intenties op basis van een Europese richtlijn die het aanmoedigen van bloeddonaties verbiedt. Deze motivatie is echter maar een doekje voor het bloeden. Het probleem kan immers eenvoudig worden opgelost zonder onnodig kwaad bloed te zetten bij de sociale partners. De ACMP-delegatie heeft trouwens onmiddellijk een eenvoudige en gunstige oplossing voorgesteld om deze extra dag dienstontheffing te behouden voor de collega's die water en bloed zweten om bij te dragen aan de noodzakelijke voorraden van het Rode Kruis, die uiteindelijk ook een bloedbank aanlegt ten voordele van Defensie.

Hoe dan ook, als de militaire overheid met haar intentie volhardt, dan weten we hoeveel belang ze hecht aan zowel de attractiviteit van het militair beroep als de samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis.

De CHOD heeft met veel bombarie aangekondigd te willen “herkapitaliseren” in het personeel. Minister Reynders heeft gezegd concrete initiatieven te willen nemen voor de verhoging van de attractiviteit van het militair beroep. De DGHR heeft in zijn ‘HR-uitdaging’ een ganse reeks nieuwe ideeën naar voren geschoven. En wat gebeurt er dan? Wat is het allereerste concrete nieuwe initiatief dat men wil doorvoeren? Juist, ja: iets afpakken van de militairen!

Nogal logisch dat dit geweldig veel kwaad bloed zet!


Terug

batman1