logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Meer euro’s voor u!

04/02/2021

Tijdens een meeting met de vakbonden en in aanwezigheid van de CHOD, heeft minister Dedonder vandaag haar intenties toegelicht om het militair beroep een stuk aantrekkelijker te maken. De rode draad doorheen haar voornemens is: absolute prioriteit aan het personeel in deze regeerperiode en meer euro’s voor de mensen.


Het pronkstuk van haar plannen is een significante weddeverbetering voor alle categorieën militairen. De minister heeft bevestigd dat een geleidelijke loonsverhoging zal gerealiseerd worden vanaf 2022, zodat de wedde van de militairen in 2024 op een vergelijkbaar niveau komt als deze van de Politie. Tegelijk heeft de minister haar engagement herbevestigd om niet te raken aan de huidige pensioenleeftijd.

Daarnaast zal de verloning voor geleverde prestaties gevoelig verbeterd worden door de aanpassing van de coëfficiënt '1850ste' in het toelagen- en vergoedingsstelsel te verwezenlijken. Als gevolg hiervan zal de financiële compensatie voor prestaties verricht tijdens 'intensieve dienst' (oefeningen, kampen en maneuvers), permanenties, operationele inzet en door nachtwakers, wezenlijk verhogen.

Daarenboven staat de invoering van maaltijdcheques (6€/stuk) op stapel (reeds in 2021), evenals een toelage voor onderrichters (75€ netto/maand) en financiële stimuli om de werving voor knelpuntfuncties bij Defensie te ondersteunen.

De militaire vakbond ACMP-CGPM verwelkomt ook het voornemen van de minister om op het vlak van de medische zorgverstrekking tot een betere dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, waaronder de terugbetaling van de kosten, te komen.

Dit zijn de meest in het oog springende maatregelen die de minister op personeelsvlak voor ogen heeft voor de militairen. We zullen er u uitgebreider over informeren in de volgende editie van De Schildwacht en dan ook de andere intenties van de MOD toelichten. We wensen er u echter nu al op te wijzen dat de totstandkoming van deze verbeteracties nog heel wat administratieve en politieke stappen en goedkeuringen vergt, evenals het nodige voorbereidende stafwerk. Vandaar ook dat niet alles morgen en evenmin gelijktijdig gerealiseerd kan worden en dat de invoeringstermijnen zich situeren tussen 2021 en 2024.

Los hiervan stelt de ACMP-CGPM tot haar grote voldoening vast dat er nu eindelijk een minister van Defensie is die de onmiskenbare bereidheid toont om daadwerkelijk van het personeel de eerste prioriteit te maken, de attractiviteit van het militair beroep wezenlijk te verhogen, de arbeidsvoorwaarden stukken beter te maken en – vooral – om hier voldoende financiële middelen voor vrij te maken. Wij kunnen begrijpen dat er nog scepsis heerst bij heel wat militairen, doch na bijna 15 jaar van quasi-stilstand – en zelfs achteruitgang! – kunnen we deze aanpak enkel maar toejuichen.

Hoog tijd dus om in actie te schieten! Laten we geen seconde verliezen om deze broodnodige (en langverwachte!) revalorisaties tot werkelijkheid te brengen. Wij doen hierbij een dringende oproep aan iedereen die moet bijdragen aan deze verbetermaatregelen: vlieg erin, zorg dat deze noodzakelijke ommekeer waargemaakt wordt, sta niet nodeloos op de rem of tracht niet af te dingen op de benodigde financiële middelen voor deze initiatieven.

Investeer nu in personeel! Investeer nu in betere arbeidsvoorwaarden! Want wat heb je aan nieuw materieel als je straks geen mensen meer hebt om het te bedienen? De militaire vakbond ACMP-CGPM is in ieder geval klaar om nu mee aan de kar te duwen. En om hard te duwen!


Terug

Es6VTRuXEAE910I