logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Maaltijdcheques en hogere toelagen

26/05/2021

De overheid en de vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt over de invoering van maaltijdcheques en hogere toelagen voor bepaalde prestaties. Deze maatregelen die de koopkracht gevoelig zullen verhogen komen bovenop de geplande loonopslag.


De maaltijdcheques zullen een waarde hebben van 6 € (netto bedrag 4,91 €). Ze worden uitgereikt voor iedere kalenderdag waarop het personeelslid dienstprestaties verricht, onafhankelijk van de duur van de prestaties, voor zover hij/zij niet gelijktijdig geniet van het stelsel van de “gratis voeding”. De militair die deelneemt aan een oefening of een operatie heeft bijgevolg geen recht op de maaltijdcheques tijdens deze activiteiten.

Daarnaast wordt het bedrag van de toelagen voor oefeningen, operaties, permanenties en de prestaties van nachtwakers met 15% opgetrokken. Dit gebeurt door de verhoging van de teller in de coëfficiënt 1.850ste, zijnde het percentage van de bruto jaarwedde dat voor de berekening van deze toelagen gehanteerd wordt.

Het is de bedoeling om beide koopkrachtversterkende maatregelen in te voeren in de loop van het 2e semester van dit jaar. Het juiste tijdstip kan nu nog niet bepaald worden omdat deze dossiers (ieder op basis van een koninklijk besluit) nog de weg van de administratieve en budgettaire controle en de politieke goedkeuring moeten doorlopen. Deze stappen zijn niet in handen van Defensie.

Wij informeren u dadelijk van zodra het tijdstip van in voege treden duidelijk wordt.

Tezamen met het optrekken van de weddes maakt minister Dedonder duidelijk werk van het verbeteren van de attractiviteit van de loopbanen bij Defensie. Iets wat we enkel maar ten volle kunnen toejuichen.


Terug

shopping cart