logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

HR-Initiatieven: zand in de ogen!

11/09/2019

DGHR heeft op 10 september digitaal gecommuniceerd over de stand van zaken aangaande de reeds eerder aangekondigde HR-initiatieven ten voordele van de militairen.

De synthese van dit bericht is: “wij van DGHR zijn echt wel verschrikkelijk goed bezig…. Maar we kunnen er ook niks aan doen dat al die anderen (MOD, Federale OverheidsDienst (FOD) Begroting, Ambtenarenzaken, FOD Financiën, Raad van State…) zo traag werken …. en jullie daarom nog niets wezenlijks van al deze initiatieven hebben ondervonden”.

Een dergelijke communicatie kan enkel maar gekwalificeerd worden als ‘window dressing’, die als voornaamste doel heeft om zand in de ogen te strooien.

Window dressing! Want de regering is sedert 21 december 2018 in ‘lopende zaken’ en deze toestand blijft aanhouden tot er een nieuwe federale regering in plaats gesteld is. Tijdens de periode van ‘lopende zaken’ kan en mag de regering de continuïteit van het beleid verzekeren en routinezaken afhandelen, maar is het zeer uitzonderlijk dat er ook nog nieuwe initiatieven goedgekeurd worden. Nieuwe zaken zoals bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van de HR-initiatieven. De andere ministers en FOD’s zullen over het algemeen dus geen advies over deze nieuwe initiatieven geven. Het zal dus wachten worden op de nieuwe regering. Wat waarschijnlijk nog niet voor morgen zal zijn. En ook niet voor volgende week. Bovendien is de kans zeer reëel dat deze dossiers dan opnieuw moeten ingediend en voorgelegd worden aan de nieuwe ministers.

Wat DGHR dus doet is de indruk wekken dat de militair kortelings oeverloos gelukkig gemaakt zal worden met een ganse reeks maatregelen die het statuut van militair gaan verbeteren. Maar niets is minder waar, noch wat die ‘kortelings’ betreft, noch wanneer het over de verwezenlijking zelf van deze initiatieven gaat. Want vergeet niet, een nieuwe regering wil ook zeggen: een nieuw legerbudget. En het valt nog maar af te wachten hoe groot dit zal zijn….

Wat DGHR doet kan eigenlijk het best verklaard worden met een militair concept dat de meesten niet onbekend is, met name: deceptie. Oftewel: de anderen zand in de ogen strooien. En de ‘anderen’, dat zijt u, beste militairen.

Het gevolg is dat de militairen nog een stuk langer in de kou moeten blijven staan.

Dat komt er dus van wanneer er eerst jaren getreuzeld wordt om nieuwe initiatieven op te starten. En wanneer er nadien verzaakt wordt om volop in te zetten op nieuwe maatregelen, waarvoor geen tussenkomst van een ander regeringslid nodig is en die perfect binnen Defensie zelf verwezenlijkt kunnen worden. Een voorbeeld is de invoering van een compensatie in tijd voor militairen die als gevolg van een tijdelijke opdracht niet op de dag zelf nog naar huis kunnen (uithuizigheid). Daar waar dit perfect intern kan geregeld worden via het militair reglement over de arbeidstijd (TRAVARB) wil Defensie dit nu blijkbaar via een Koninklijk Besluit regelen! Kwestie van de zaak op de lange baan te schuiven.

Of hoe er bij de militairen niet enkel zand in de ogen gestrooid wordt, maar ook het personeel voor de zoveelste maal met een zoethoudertje wordt gesust.

Hoogtijd om woorden om te zetten in daden!


Terug

Poudre Yeux