logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Het pensioendossier blijft de gemoederen beroeren

27/11/2020

Het pensioendossier blijft een heikele en erg gevoelige zaak.

Terwijl sommigen kennelijk pleiten voor een verlaging van het pensioenbedrag van de militairen, is er gelukkig ook soms goed nieuws. Laten we met dit laatste beginnen.

In uitvoering van het regeerakkoord zal het minimumpensioen voor de ambtenaren – waartoe ook de militairen behoren – opgetrokken worden.
Let wel, het gaat hier om de laagste pensioenbedragen, die binnen Defensie voornamelijk gelden voor de categorie der vrijwilligers of in het geval van een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. De meeste militairen vallen dus buiten het toepassingsgebied van deze maatregel, gezien hun pensioenbedrag zich reeds boven het minimumpensioen bevindt.

In concreto zullen de minimumpensioenen als volgt verhoogd worden: 

  Huidig bedrag Vanaf 01 Jan 21 Vanaf 01 Jan 22 Vanaf 01 Jan 23 Vanaf 01 Jan 24
Rustpensioen voor een alleenstaande 1.392,95 € 1.417,03 € 1.441,55 € 1.466,50 € 1.491,89 €
Rustpensioen voor een gehuwde 1.741,15 € 1.771,15 € 1.801,94 € 1.833,13 € 1.864,76 €
Overlevingspensioen 1.214,20 € 1.273,98 € 1.336,65 € 1.402,38 € 1.471,58 €

*Alle bovenvermelde pensioenen zijn bruto geïndexeerde maandbedragen.
 
Daarnaast zal het minimumbedrag van het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ook stelselmatig verhogen tot een toename met 7,10% op 1 januari 2024.

Gezien het hier onmiskenbaar een verbetering van de laagste pensioenen betreft, heeft de militaire vakbond ACMP-CGPM tijdens het onderhandelingscomité van 27 november dan ook zijn akkoord gegeven aan deze maatregel.
U zult meer over deze regeling kunnen lezen in de volgende editie van De Schildwacht.

Naast dit positief nieuws, is er ook een minder aangenaam aspect betreffende het pensioendossier. We moeten immers vaststellen dat het VSOA in zijn publicaties (VSOA Openbare Sector – Argument, Editie november 2020) blijft pleiten voor een uitvoering van het akkoord van 23 mei 2018 voor de publieke sector. Indien dit akkoord over de ‘zware beroepen’, dat gesloten werd in het Comité A uitgevoerd zou worden, riskeren militairen niet alleen langer te moeten werken (tot bv. de wettelijke pensioenleeftijd van 63 jaar of langer), maar zou hun pensioenbedrag ook gaan verminderen...
Ja, u leest het goed: langer werken voor een lager pensioen! Begrijpen wie begrijpen kan! Daar staan we toch even perplex van…

Vanzelfsprekend is de ACMP-CGPM hier vierkant tegen! We hebben ten andere de nefaste gevolgen van deze regeling al genoegzaam en voldoende helder aangetoond. (Zie onze berichten dienaangaande via deze link.)

Gelukkig is dit rampzalig akkoord niet hernomen in het regeerakkoord. Bovendien verklaarde minister van Defensie Ludivine Dedonder in een interview in de krant Het Laatste Nieuws van 23 november 2020 dat dit gevoelig dossier momenteel niet op tafel ligt. Wat niet wegneemt dat we waakzaam zullen blijven. En dat we met alle macht zullen strijden tegen dit soort desastreuze pleitredes van het VSOA.

Het VSOA blijft ons ook nog op een andere, even bizarre manier verbazen. Niettegenstaande de publieke verklaringen van VSOA-Defensie om “Niet langer deel te nemen aan vakbondsonderhandelingen (binnen Defensie)”, daagde de delegatie van deze vakbond wel degelijk op om deel te nemen aan het onderhandelingscomité van 27 november. Oftewel: ‘straffe’ uitspraken doen om de onderhandelingen stop te zetten, maar bij (letterlijk) de eerste onderhandelingsbijeenkomst na deze forse verklaring toch wel braafjes en gedwee aanschuiven aan tafel. Zoiets heet: met een gespleten tong spreken. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?

Upshot 17 NL


Terug