logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Een verwittigd man is er twee waard! (wanneer hij sociale media gebruikt)

21/05/2019

Wij wensen onze leden te informeren dat de defensiestaf op 21 Mei 19 de “Richtlijnen voor een goed gebruik van de sociale media” verspreid heeft via het defensie-intranet. Deze nieuwe brochure vult een ander document uit 2016 aan, met als titel “De sociale media in 10 stappen”.

Daar waar deze laatste brochure u tips en adviezen verschaft om de nieuwe media (Facebook, Linkedin, Twitter) sociaal en verantwoordelijk te gebruiken, wil het nieuwe document u vooral mededelen hoe dat Defensie wil dat u de sociale media gebruikt.

Het verschil in oogmerk tussen deze twee publicaties is belangrijk: de eerste is adviserend van inhoud en toon, de tweede heeft een eerder dwingend karakter.

 De raadgevingen in de nieuwe brochure hebben dan ook in de eerste plaats betrekking op de veiligheid van de gedeelde informatie. Nochtans bevat deze folder ook aanbevelingen aangaande de vrije meningsuiting van de militairen en de beperkingen terzake. Met name: het vermijden van uitlatingen die schadelijk kunnen zijn voor het imago van Defensie of die blijk geven van gedrag dat niet integer of loyaal is.

Weet dat dergelijke uitlatingen dus aanleiding kunnen geven tot disciplinaire maatregelen of acties vanwege de hiërarchie die uw loopbaan kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld de bevorderingen).
Een verwittigd man is er dus twee waard!

We raden u dan ook aan om deze brochure aandachtig te lezen.

De brochure werd niet besproken met de vakbonden.


Terug

wireless 1861612 Light2