logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Een plan voor de toekomst

26/11/2018

Afgelopen zaterdag 24 november heeft de militaire vakbond ACMP-CGPM zijn congres gehouden in Brussel. Dit groot evenement vindt iedere 5 jaar plaats. Bij deze gelegenheid bevestigde de vergadering de benoeming van de nieuwe Directieraad die de komende vijf jaar zal bijeenkomen. Het congres is van oudsher ook een gelegenheid om de statuten van onze organisatie te wijzigen. Deze keer waren er op dit vlak evenwel geen grote wijzigingen. Wij wijzen er u wel op dat de 'baas' van de ACMP-CGPM voortaan 'voorzitter' zal heten in plaats van 'secretaris-generaal', een benaming die een beetje achterhaald is.

Belangrijker nog is dat het congres het Algemeen Programma voor de komende vijf jaar bijna unaniem heeft goedgekeurd. Dit programma vormt de leidraad die voortaan richting zal geven aan onze activiteiten. Soms worden vakbonden verweten dat ze alleen maar kritiek leveren. Dit is niet het geval voor de ACMP-CGPM, die met dit document Defensie een "stappenplan" aanbiedt om de situatie van het personeel en de aantrekkelijkheid van het militaire beroep te verbeteren. Voor het eerst in de geschiedenis van de defensievakbonden formuleert het programma van de ACMP-CGPM 128 concrete punten, waarvan de budgettaire impact rekening houdt met de middelen van Defensie, zodat redelijke en samenhangende voorstellen worden geformuleerd die we beogen samen met de overheid te verwezenlijken.

Dit programma zal worden toegelicht in onze komende publicaties. Het zal ook worden voorgelegd aan de militaire en politieke autoriteiten van Defensie. Dit langetermijnwerk is het antwoord van de vakbond op twintig jaar uitholling van het militaire beroep; het zal ten goede komen van al onze actieve, gepensioneerde en toekomstige militaire collega's, met als doel om Defensie in de ‘top 5’ van de beste werkgevers van ons Koninkrijk te krijgen.


Terug

DSC8235r4