logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Een crisismanager voor Defensie

11/09/2019

De krant De Morgen bericht vandaag dat het leger een crisismanager in plaats wil stellen.

De militaire vakbond ACMP-CGPM onderschrijft dit idee ten volle. Omdat er hiermee eindelijk publiekelijk erkend wordt dat de malaise bij Defensie totaal is, zoals wij ten andere reeds twee jaar geleden meldden, en dat het hoog tijd is om eindelijk tot oplossingen ten gronde te komen.

Moeten we dit interpreteren alsof de CHOD, generaal Compernol, hiermee zijn eigen mislukken en onmacht toegeeft en de armen laat hangen? Erkent minister Reynders hiermee bovendien ook niet impliciet dat hijzelf en zijn voorganger Vandeput gefaald hebben om de crisis binnen Defensie adequaat te lijf te gaan?

De ACMP-CGPM stelt zich de vraag of het wel de juiste keuze is iemand vanuit de ‘eigen rangen’ aan te wijzen als crisismanager; iemand die deel uitmaakt van het legerapparaat en die zelf mee verantwoordelijk is voor de 'existentiële' personeels-, werkings- en financiële problemen waarmee het leger kampt. Zou het niet beter zijn een externe crisismanager aan te wijzen die zijn waarde reeds bewezen heeft? Iemand die de buitengewone uitdagingen van Defensie met een frisse blik kan benaderen, die niet schatplichtig is aan het ‘systeem’ en die geen schrik heeft om de legerleiding tegen de haren in te strijken met moeilijke, maar noodzakelijke maatregelen?


Terug