logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De ACMP-CGPM in de Commissie Defensie van het Parlement op 29 januari 2020

29/01/2020

Vandaag 29 januari heeft de Commissie voor de Landsverdediging van de Kamer de vakbonden gehoord over het HR-beleid bij Defensie.

In zijn tussenkomst heeft de militaire vakbond ACMP-CGPM toelichting gegeven bij de huidige penibele personeelssituatie en tevens een aantal bedenkingen geformuleerd bij de personeelsinitiatieven die momenteel ter uitwerking voorliggen bij de defensiestaf. Daarnaast hebben wij onze eigen voorstellen en prioriteiten gepresenteerd om de attractiviteit van het militair beroep te versterken en de work-life balans te verbeteren. Onze maatregelen zijn gebaseerd op het Algemeen Programma 19-23 van de ACMP-CGPM.

Samengevat heeft de ACMP-CGPM vier reeksen van initiatieven voorgesteld.

In eerste prioriteit dienen er inspanningen geleverd te worden voor zij die er zijn; met name maatregelen om de situatie van hen die vandaag reeds dienen te verbeteren. We denken hierbij aan:

- Een correcte en marktconforme verloning, te beginnen met de speciale regimes en prestaties.

- Het herwaarderen van de medische zorgverstrekking, zowel voor fysieke als psychische aandoeningen, en dit zowel tijdens als na de loopbaan in het geval van letsels die door de militaire dienst opgelopen zijn.

Blijf af van wat (nog) goed is! Raak niet aan wat militairen ervaren als de hoekstenen van de zorgplicht van de overheid voor het leger en zijn mensen, zoals een pensioenleeftijd en een ziekteverlofregeling die in overeenstemming zijn met de operationele en fysieke vereisten van het militair beroep.

- Verbeter de jobvoldoening: breng taken en personele middelen terug in evenwicht zodat militairen niet langer drie jobs tegelijk moeten uitoefenen. Erken en aanvaard dat het leger niet langer hetzelfde kan doen als vijf of tien jaar geleden. En voer eindelijk eens een correct veiligheids- en preventiebeleid met tastbare verbetermaatregelen.

Op de tweede plaats en voor zij die nog naar het leger moeten komen:

- Maatregelen invoeren die het verschil maken op de arbeids- en rekruteringsmarkt, zodat de ‘oorlog’ voor talent gewonnen wordt. Zoals, onder andere, het optimaliseren van de woningenportfolio van CDSCA; actieve partnerondersteuning: bijvoorbeeld de gegarandeerde hulp bij het zoeken naar werk en financiële tussenkomsten in de kosten van de kinderopvang; en aantrekkelijke stimulansen voor de overgang naar andere overheidsjobs.

- Jobzekerheid en een interessant loopbaanperspectief aanbieden, met nadruk op de sociale lift-mogelijkheden van het leger.

Als derde werf zien wij maatregelen om het draagvlak van Defensie in de samenleving te vergroten. Steun en betrokkenheid kunnen er maar komen als de man in de straat de inspanningen van het leger als nuttig ervaart voor zijn eigen veiligheid en deze van de Belgische samenleving en wanneer er een robuuste band is tussen Defensie en maatschappij. Vandaar dat de ACMP-CGPM suggesties doet om de samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en met andere overheden te verbeteren.

Tot slot: initiatieven om meer evenwicht en gelijkwaardigheid te brengen in het sociaal overleg, zodat de overheid niet langer eigenmachtig en eigengereid kan oordelen welke onderhandelingsmaterie ze ten uitvoer wil brengen en zodat er eveneens overleg mogelijk is op het vlak van personeelsvoorziening en personeelsbezetting.

U gaat meer over onze voorstellen kunnen lezen in de volgende editie van De Schilwacht.


Terug

Commission Light