logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Buschauffeurs en TSS-chauffeurs, opgelet!

10/12/2019

Tegen het einde van 2020 zullen alle busreizen uitbesteed worden. Defensie zal slechts een kleine groep buschauffeurs in het nieuwe ‘Competentiecentrum Mobility and Distribution’ (CC Mob & Dis) houden, en dit uitsluitend voor langdurige missies. De gevolgen voor het personeel zijn aanzienlijk.

Binnenkort zullen er nog maar 30 Van Hool-bussen over zijn die allemaal in de inventaris van de nieuwe eenheid opgenomen worden. De andere militaire bussen zullen afgevoerd worden. Korte dagelijkse transporten (de shuttle naar het station, schietstand, zwembad, naar de 15 Wing, enz.) zullen verzekerd worden door een burgerfirma. Voor transporten van meer dan 24 uur, voornamelijk internationale reizen, worden de buschauffeurs van het CC Mob & Dis herverdeeld in vier ‘antennes’ gelegen te Leopoldsburg, Marche-en-Famenne, Peutie/Saffraanberg en Brugge. Het commando van CC Mob & Dis zal zich in de kazerne van Peutie bevinden.

De buschauffeurs zullen niet alleen passagiers vervoeren. Volgens DGHR zullen hun werkzaamheden als volgt worden verdeeld: 20% recuperatie en verlof, 40% op de weg en 40% controle van lichte voertuigen. Deze laatste taak zal bestaan uit het wekelijks controleren van de status van alle gedeelde bedrijfsvoertuigen en dit als lid van mobiele teams. Daarenboven zal de defensiestaf in geval van een crisis (NEO, dringende OVG-versterking, enz.) militaire buschauffeurs kunnen mobiliseren voor kortdurende missies.

Gevolgen voor het personeel

De gevolgen voor het personeel zijn aanzienlijk. DGHR heeft alle chauffeurs 'TSS' geïnformeerd, maar in de praktijk nemen veel buschauffeurs een andere plaats in op de OT of voeren ze hun job als buschauffeur uit in cumul. Zo werden de buschauffeurs van Saffraanberg niet uitgenodigd voor de briefing op 5 december in Marche. Maar als ze de enquête van DG HR met de vraag om buschauffeur in de ‘pool’ van Saffraanberg te kunnen blijven niet invullen, lopen ze het risico hun baan te verliezen en binnen een jaar te worden overgeplaatst.

Ook de chauffeurs ‘zwaar’ (camion) worden getroffen. DG HR rekent immers op hen om buschauffeur te worden in een van de ‘pools’. Zij kunnen dus de enquête invullen om te vragen het CC Mob & Dis te mogen vervoegen. Zij zullen de mogelijkheid hebben om hun rijbewijs D te behalen, ook al zijn ze ouder dan 50 jaar. Omgekeerd, als zij NIET aan CC Mob & Dis willen worden toegewezen, moeten zij dit ook in de bevraging melden.

Wees voorzichtig als u vraagt om buschauffeur te blijven of te worden, bijvoorbeeld om een mutatie te vermijden. U moet zich ervan bewust zijn dat u dan vaak voor langere tijd van huis bent. Bijvoorbeeld om commando’s weg te brengen naar een hoogtestage in Oostenrijk of een detachement naar de Baltische staten te vervoeren. Enerzijds zal u dit toelaten om beter ‘de eindjes aan elkaar te knopen’ op het einde van de maand dankzij een groter aantal prestaties. U kunt ook veel ‘DO Flex’ verzamelen, wat financieel voordelig kan zijn. Maar aan de andere kant is dit type job moeilijk te combineren met een ingewikkeld sociaal en gezinsleven. Als uw moeder dagelijks hulp nodig heeft of als u een alternerend hoederecht over uw kinderen heeft, is het geen goed idee om buschauffeur te blijven (of te worden).

Het verdwijnen van de meeste banen voor militaire buschauffeurs valt samen met de vervanging van veel transportmissies na de overname van de ‘lijnendienst’ door de firma Katoen Natie. In de loop van 2020 zullen veel militaire chauffeurs daarom op zoek moeten gaan naar een nieuwe affectatie.

Begeleidende maatregelen

De DG HR plant maatregelen voor het getroffen personeel. Degenen die worden overgeplaatst, hebben recht op een verhuisvergoeding. Bij het vaststellen van de prioriteiten zal ook rekening worden gehouden met de nabijheid van de pensioendatum. Het is dus niet waarschijnlijk dat u nog zult muteren als u tegen het einde van 2020 op minder dan een jaar van uw pensioen verwijderd bent. Maar veel oudere militairen zullen hun ‘eindeloopbaan-job’ moeten opgeven en zullen wellicht weer een meer 'operationele' functie krijgen.

Wat er ook van zij, indien u denkt dat deze reorganisatie gevolgen kan hebben voor u, vul dan de enquête van DG HR in. Aarzel niet om alle elementen te vermelden die de beslissing van de personeelsbeheerders kunnen beïnvloeden, in het bijzonder de sociale en persoonlijke omstandigheden die uw verzoek kunnen ondersteunen. DG HR belooft zijn best te doen om zoveel mogelijk chauffeurs tevreden te stellen, maar uiteindelijk zijn het de operationele vereisten die voorrang zullen krijgen op de wensen van het personeel en zullen veel militairen tevreden moeten zijn met hun tweede of derde keuze. Laten we de vingers kruisen…


Terug

Camion chauffeur vrachtwagen