logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Breaking NEWS!

01/02/2019

"Breaking", zoals in "breken” en “destructief".....

Generaal Hennes, hoofd van de human resources bij Defensie, heeft de wervingsresultaten van de afgelopen jaren bekendgemaakt. Vooral wat de attritie betreft is het veel erger dan verwacht; de cijfers spreken voor zich:

 • Tussen 2015 en 2018 verdrievoudigde de attritie onder jonge officieren en verdubbelde ze bij de onderofficieren.
 • 2.909 soldaten vertrokken in 2018 uit Defensie (op ±28.000).
 • Volgens deze trend zullen in 2019 bijna een derde van de soldaten tijdens hun kandidatuur vertrekken, tegenover 11% in 2015.

De bloeding versnelt, het leger wordt afgeslacht. Gezien de piek van de pensioenvertrekken zal 2019 dramatisch zijn.

Tegelijkertijd publiceert Randstad Research zijn studie over de aantrekkelijkheid van de beroepen in België. Van de 129 beroepen staat de job bij het leger op de 99ste plaats...
Volgens dit document zijn de eerste vier pijlers van de aantrekkelijkheid van een beroep:

 • Een aantrekkelijk salaris
 • Een goede balans tussen werk en privéleven
 • Goede werkomstandigheden
 • Werkzekerheid

Dit is wat Defensie voorstelt aan haar nieuwe soldaten:

 • 1.979,65€ bruto (*) en ongeveer vijftig euro per prestatie op zaterdag of zondag
 • 3 tot 6 maanden per jaar weg van familie en vrienden
 • Aftandse gebouwen, verouderde uitrusting en voertuigen, zware werklasten en lange uren,...
 • Een tijdelijke baan voor 8 tot 12 jaar, verhuizingen, sluitingen van kwartieren, onzekere toekomst,...
(*) Volgens statbel.fgov.be bedraagt het gemiddelde salaris van een Belgische vuilnisman 2.520 euro bruto. Het gemiddelde salaris in België bedraagt 3.489 euro bruto.

 

Het rapport van generaal Hennes geeft ook de redenen waarom de militairen de handdoek in de ring gooien. De inhoud van het werk zelf is de belangrijkste oorzaak, gevolgd door het gebrek aan middelen en het menselijk aspect.

De afstand tot de werkplek wordt minder vaak ingeroepen. Het is echter een criterium dat aan de basis ligt van de in 2018 opgestarte decentralisatie van de basisopleiding.

De ACMP-CGPM eist een ONMIDDELLIJKE REVALORISATIE van het militaire beroep.

Loon, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van het werk, uitrusting, evenwicht tussen werk en privéleven, loopbaanperspectieven,…
En ook: RESPECT vanwege onze bewindslui!

Mis de volgende editie van ons tijdschrift "De Schildwacht" niet, met een verklarend artikel over het vertrek van jongeren.


Foto: E. Ceuppens


Terug