logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Bloed geven

06/05/2019

DG HR heeft op 3 mei 2019 via het militaire intranet medegedeeld, dat de regeling voor de dienstontheffingen bij het bloedgeven met de vakorganisaties overlegd werd en zal worden aangepast. De reden voor het aanpassen van de tot hiertoe gekende regeling is het verdwijnen van de militaire bloedtransfusiedienst in het militair hospitaal, ten voordele van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis.

Waar het reglement TRAVARB met betrekking tot de arbeidstijdregeling actueel bepaalt dat de militair bij het bloedgeven in een militaire bloedtransfusiedienst vrijgesteld wordt van dienstprestaties op de dag van de afgifte zelf én daar bovenop nog recht heeft op één extra dag dienstontheffing op te nemen binnen de 30 dagen na bloedafgifte, zal in de toekomst het aantal dienstontheffingen beperkt worden tot één dag op de dag van de bloeddonatie zelf bij het Rode Kruis. Voor het geven van bloed aan andere erkende bloedtransfusiecentra zal de militair nog altijd recht hebben op een dienstontheffing, beperkt tot de nodige duur voor de bloedgift plus een maximale verplaatsingsduur van 2 uur. De overheid stelt dat Defensie zich dienaangaande dient af te lijnen op de regels die van toepassing zijn in de burgerwereld.

De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft gedurende de besprekingen met de overheid herhaaldelijk aangegeven dat er ongetwijfeld alternatieve oplossingen bestaan, om er voor te zorgen dat de militaire bloedgever GEEN extra dag dienstontheffing zou moeten inboeten. Het maakt tenslotte niet uit of de militair nu bloed geeft aan een militaire bloedtransfusiedienst of aan het Rode Kruis, die op haar beurt voor Defensie een bloedreserve zal aanleggen opdat onze militairen te allen tijde zouden kunnen rekenen op voldoende bloed.  

Omdat de nieuwe regeling volgens ons opnieuw neerkomt op een afbouw van een bestaande verworvenheid, heeft de ACMP-CGPM een ongunstig advies gegeven over deze aanpassing van het reglement TRAVARB. De minister en de defensiestaf erkennen aan de ene kant dat er werk moet gemaakt worden van het verhogen van de attractiviteit van onze job, maar aan de andere kant grijpt men het afschaffen van de militaire bloedtransfusiedienst aan om een voordelige maatregel, waar militairen tevreden over zijn, af te pakken.

De militaire vakbond ACMP-CGPM betreurt dat de drie andere representatieve vakbonden wel een gunstig advies hebben gegeven in dit dossier.


Terug

sang