logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Betreft: uw loonsverbetering (vervolg)

05/05/2020

In navolging van de communicatie vanwege de vier representatieve vakorganisaties van afgelopen vrijdag 01 Mei 20, wordt het volgende verduidelijkt:

Zowel aan de Defensiestaf als aan de vakorganisaties werd gevraagd om binnen de 14 dagen een vergelijkende studie van de verschillende loonbarema’s van de militairen en de verschillende veiligheidsberoepen naast elkaar te leggen, teneinde alle verschillen te detecteren en tot een methode te komen om een billijke vergelijking te maken. Eens deze vergelijkende studie uitgevoerd werd, zullen alle gegevens worden samengevoegd, teneinde een gemeenschappelijke basis te hebben om op wekelijkse basis de verdere onderhandelingen te voeren met het oog op een herziening van de weddeschalen van de militairen.

De vakorganisaties zullen er verder over waken om vooruitgang te boeken in dit dossier en zullen alles in het werk stellen om tot een gunstig resultaat te komen.


Terug

v3