logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Beste militair, uw veiligheid en welzijn worden niet ernstig genomen

13/12/2019

Generaal Compernol heeft op 5 december het Globaal Preventieplan (GPP) 2019-2023 voor Defensie goedgekeurd.
 
Dit GPP dient de maatregelen en acties te bevatten die moeten zorgen voor: (1) meer arbeidsveiligheid, (2) een betere bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, (3) het verminderen van de psychosociale belasting door het werk, (4) een betere ergonomie, (5) een hogere arbeidshygiëne en (6) de verfraaiing van de werkplaatsen. Kortom, alle activiteiten, stappen en regelingen om uw veiligheid en welzijn op het werk te verbeteren.

Elke werkgever is wettelijk verplicht een dergelijk GPP op te stellen. Het nieuwe GPP werd, zoals voorzien in de wet, voorgelegd aan de vakbonden. De ACMP-CGPM heeft, net zoals de drie andere representatieve vakbonden bij Defensie, een negatief advies gegeven op het GPP 19-23. Omdat het een compleet lege doos is met vage, nietszeggende en oppervlakkige voorstellen. Kortom: gebakken lucht. Onze vragen om de maatregelen concreter te maken en in te vullen met tastbare verbeteracties, resulteerden in louter cosmetische en waardeloze reacties.
 
De vier negatieve adviezen van de vakbonden werden simpleweg door de CHOD genegeerd, zonder dat hij er ook maar één reactie op gaf. Van een stuitende onverschilligheid gesproken! En dat terwijl het Transitieteam onder leiding van generaal-majoor Thys van datzelfde ‘Welzijn op het werk’ één van de speerpunten wil maken om van het leger terug een aantrekkelijke werkgever te maken. En dit volgens het principe dat de generaal zelf vooropstelt: “If you take care of your people, your people will take care of your business”.
 
In ieder geval wordt met dit GPP niet veel “care” gedragen voor de militairen. Integendeel, het GPP is een maat voor niks! En dat “zorg dragen voor het personeel” is niets anders dan een holle slogan. Als puntje bij paaltje komt en er dus werkelijke, tastbare en zichtbare verbetermaatregelen tot stand gebracht moeten worden om uw veiligheid en welzijn te verbeteren, wordt er niet thuis gegeven. Het begint echt pijnlijk te worden hoe chefs steeds “beterschap” beloven, maar op het eind van de dag het personeel opnieuw in de steek laten.
 
Beste collega's, de les die u hieruit moet onthouden is dus: luister vooral naar de woorden van uw grote bazen, maar kijk zeker niet naar hun daden.

De maat is vol! De militaire vakbond zal een klacht indienen bij de arbeidsinspectie. Bovendien zullen wij de nieuwe minister van Defensie hierover aanspreken.


Terug

HOC suit 710276