logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Admiraal Hofman, PAPA

10/07/2020

Overname-nota aan de nieuwe CHOD 

Admiraal Michel Hofman wordt op 10 juli 2020 de nieuwe Chef Defensie. Wanneer hij die dag voor het eerst als nieuwe “grote baas” van Defensie zijn papieren doorneemt in zijn kantoor op het 6e verdiep van de blok 1 te Evere, zou hij onderstaande nota op zijn bureau kunnen vinden. Ze bevat enkele adviezen die de militaire vakbond ACMP-CGPM hem wil aanbieden ter gelegenheid van de overname van de job van CHOD.
 
 
Admiraal,
 
Welkom in uw nieuwe kantoor op uw eerste werkdag als kersverse legerbaas.
Onze oprechte gelukwensen met deze welverdiende aanwijzing als “skipper” van Defensie. Deze job is ontegensprekelijk de bekroning van uw loopbaan; we vertrouwen erop dat u hierin even succesvol zult zijn als in al uw vorige functies.
 
Uw nieuwe job zal mogelijk wel de meest veeleisende worden van uw carrière. Sta ons daarom toe u enkele raadgevingen te geven om u te helpen bij deze herculestaak.
 
Ten eerste, u bent nu voor 25.000 mensen hun chef. Zij zullen naar u kijken voor leiderschap, richting en raad en ze zullen leveren wat u vraagt. Als u wilt dat u om 22.00 uur op een zondagavond een overzicht verzonden wordt over de staat van de stroomgeneratoren bij het Belgisch detachement in Mali, dan zal dat gebeuren. Uw woord is “wet”, er zal naar geluisterd en gehandeld worden. We vragen u geen misbruik te maken van deze macht.
 
U beschikt over een uitgebreid en toegewijd team van medewerkers. Ze zullen lange dagen maken en vele uren voor u kloppen, met als enig doel ervoor te zorgen dat u kunt slagen. Zij zullen doen wat u van hen vraagt, ook in het weekend en in hun vrije tijd, en dit zonder te klagen en met aanvaarding van de impact van uw beslissingen op hun privé- en persoonlijke leven.
Uw succes hangt af van het gelukkig houden van uw mensen, van de mate waarin ze voldoening vinden en van het fundamenteel respect waarmee ze behandeld worden. Wij van de ACMP-CGPM weten dat u dit ook weet en dat u er ook naar zult handelen.
 
Briefings
Defensie is een organisatie opgetrokken uit acroniemen en een compleet specifiek jargon. Velen binnen het leger hebben de neiging om een ondoordringbaar Bargoens te hanteren of om terug te grijpen naar business speak. Misschien om zichzelf als intelligent of belangrijk voor te doen, wie weet? Wees echter niet bang te vragen om uw briefings of staffiches in gewoon simpel Nederlands of Frans te krijgen en om in klare taal te vernemen waarover het gaat. Het is een goede manier om dadelijk te weten te komen of ze begrijpen waarover ze het hebben en of ze niet gewoon proberen om de vis te verdrinken.
 
Weet dat veel van uw medewerkers een vergadering met of een briefing aan u als het hoogtepunt in hun job beschouwen. Geef iedereen het gevoel dat zijn presentatie of tussenkomst van wezenlijk belang is. Luister naar het advies dat u aangeboden wordt, neem het in overweging en wees niet bang om het af te wijzen indien het niet geschikt is.
 
Aanvaard niet voetstoots de beweringen die men maakt. Men zal soms pogen om u bepaalde ideeën en standpunten te verkopen die niet voldoende onderbouwd of afgetoetst zijn. Onderschat niet dat iedereen een agenda heeft en zal proberen u te beïnvloeden. Het is daarom verstandig om datgene wat u hoort voldoende in vraag te stellen en de nodige tijd te nemen om uw eigen opvattingen te vormen.
 
Connecteer met het externe publiek
Treed op als de chef-belangenbehartiger van het leger: bewerk op actieve wijze de politieke “marktplaats” om de relevantie en het aanzien van Defensie te onderstrepen; versterk de interesse van de Belgische samenleving voor het leger; wijs op de waarde en het nut van de krijgsmacht bij uw civiele collega’s, de media, de academische wereld en de industrie. Wees met andere woorden, de meest bedrijvige advocaat en meest toegewijde pleitbezorger van Defensie.

Defensie werkt met schaarse, publieke middelen en de coronacrisis zou de financiële situatie mogelijk opnieuw kunnen bezwaren. De minister van Defensie doet wat hij kan, maar op wat familie van militairen na, neemt bijna niemand het nog voor ons op. Als onbekend onbemind maakt, dan moet u dringend de deuren open gaan gooien. En dan hebben we het niet over parades, taptoes en leuke doe-dagen waar de kinderen een klimmuur op kunnen, wel over transparantie.

Defensie gaat al lang niet meer enkel over ons beschermen tegen de Russen. Vandaag gaat het ook over het vrijwaren van onze economische belangen en onze kritieke infrastructuur en over de strijd tegen terreur en digitale dreigingen. Bovendien gaat het vandaag ook over het verdedigen van onze waarden en normen. Daar mag wat tegenover staan. Maar dan wordt het ook hoog tijd dat we daar, ook buiten de muren van de kazernes, eens goed over praten. Dit is best wel een grondig debat waard. Dit belangrijke debat mist nu helaas feitelijke zuurstof. Zonder feiten geen genuanceerde en zorgvuldige discussie.

Een groot deel van de samenleving is niet op de hoogte van deze feiten, van wat Defensie nu is en waarvoor ze staat en wat ze ook allemaal achter de schermen verricht. Vele burgers hebben geen besef van de opofferingsgezindheid en de plichtsgetrouwheid van militairen.
 
Zet dus de ramen open, admiraal. Dat lucht niet alleen op, maar zorgt ook voor een groter draagvlak. Zend uw jonge kaders de boer op in iedere Belgische gemeente. Laat ze uitleggen waarvoor het leger en zijn mensen staan en wat ze doen. En vertoon uzelf op TV en radio om de continue relevantie van Defensie te benadrukken. Communiceer duidelijk en overtuigend de unieke aard van het militaire beroep en hoe het de belangen en belangrijke waarden van de Belgen bevordert. IJver ervoor dat de Belg trots wordt op de inzet van zijn militairen.
 
Connecteer met uw vakbonden
Vakbonden zijn uw beste bondgenoot, misschien was u zich daar nog niet van bewust. Ons ultieme doel is immers om de politieke besluitvorming te beïnvloeden voor het goed van het personeel; iets wat u ook ongetwijfeld wil bereiken.
Daartoe nemen we het individuele belang van de militair ter harte, kaderen het in de ruimere context, verbinden het met deze van de andere personeelsleden en ijveren vervolgens voor het welzijn en de welvaart van al het personeel. Bovendien vertrekt de militaire vakbond ACMP-CGPM steeds van de principes van solidariteit en het algemeen belang van de ganse defensieorganisatie en beogen we immer de individuele zaak in overeenstemming te brengen met het gemeenschappelijk belang.
 
U gaat dus in ons een bereidwillige partner vinden om Defensie toekomstbestendig te maken en om de situatie van haar personeel te verbeteren.
 
Kom op voor uw mensen
Het grootste voorrecht van uw werk is het feit dat u een organisatie met vele van de mooiste en meest toegewijde individuen van dit land zult leiden.
Mensen in Defensie hebben een zeer nauwe relatie met hun CHOD - er is veel interactie tussen het personeel en hun chef - en militairen zijn echt bezorgd over hoe 'hun' CHOD doet. U zult een heleboel mensen hebben die willen dat u slaagt, want uw succes is hun succes.
 
U weet goed genoeg dat het personeel de absolute prioriteit en het speerpunt moeten zijn tijdens uw mandaat. Bied hen zekerheid en perspectief. Per wederkerigheid zult u veel inzet, betrokkenheid en vertrouwen in de plaats krijgen.
 
Wat u nog misschien minder goed weet, is dat het militair statuut het meest flexibele is van alle overheidsdiensten. Het bevat tientallen “kraantjes” om de instroom en uitstroom van Defensie te sturen en om de attractiviteit van het militair beroep te versterken. U kunt deze zelf (mee) bedienen of u kunt de regeling ervan aanbevelen aan de minister. Gebruik deze “kraantjes” dan ook wijs en benut ze om kort op de bal te kunnen spelen.
 
U heeft het recht om veel te vragen van uw mensen en om de lat hoog te leggen; dat is immers eigen aan de militaire job. Tegelijk heeft u de plicht om hun rechten te vrijwaren en te doen respecteren. Dit geldt in het bijzonder voor de rechten die verbonden zijn aan de militaire specificiteit, zoals onder meer de pensioenleeftijd en de regels aangaande het ziekteverlof.
 
Uw mensen zijn uw voornaamste kapitaal; als operationele chef heeft u dit dikwijls genoeg tijdens uw loopbaan ondervonden. Wij rekenen erop dat u ook als CHOD getrouw blijft aan het adagium PAPAPeople Are Priority N° 1, Always!
 
Kies de manier van uw vertrek
Alle “regeerperiodes” moeten eindigen. Op een dag verlaat u de blok 1 in Evere voor de laatste keer. Vraag uzelf af hoe u wilt vertrekken. Wilt u gaan met applaudisserende mensen die oprecht blij zijn voor u en zeer gelukkig dat ze u als chef gehad hebben?  Of wilt u snel vergeten worden, met het personeel dat op de werkvloer staat te juichen bij het nieuws dat u gaat vertrekken? Alleen u heeft de bevoegdheid om te beslissen op welke wijze het nieuws van uw vertrek ontvangen zal worden.

Tot slot: tradities kunnen ter plekke uitgevonden worden
U weet ongetwijfeld dat de meeste militairen houden van tradities, opsmuk, formele ceremonieën, informele gewoontes en gebruiken binnen hun eenheid en van mascottes. Als er ooit een geschikte gelegenheid zou zijn om een schildpad te introduceren als regimentsmascotte in het leger, dan is dit wel het moment. Laat het niet voorbijgaan…
 
Heel veel succes.
 
Vanwege de militaire vakbond ACMP-CGPM


Terug

Malek Azoug BA JPG HIRES 263698 Copie