logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Loonopslag

Met de rekentool van de ACMP-CGPM berekenen we hoeveel euro’s u iedere maand gaat bijkrijgen ten gevolge van het nieuwe loonakkoord.

Indien u in actieve dienst bent, vul de gevraagde gegevens in – het duurt minder dan één minuut – en binnen de 2 werkdagen ontvangt u van ons de berekening van uw netto loonopslag.

Klik hier!

Maak gebruik van deze unieke dienstverlening! U verneemt het enkel bij de militaire vakbond ACMP-CGPM!

Indien u tot één van de volgende groepen behoort en u de (netto) omvang van uw weddeverhoging wil kennen, vragen we u via mail rechtstreeks contact te nemen met het Vast secretariaat van de ACMP-CGPM (srt@acmp-cgpm.be): gebrevetteerd varend personeel personeel, officier behorend tot de vakrichting ‘medische technieken’, officier polytechnieker, stafbrevethouder, militair administrateur, officier IMM, officier aangeworven op diploma, onderofficieren muzikanten, of indien u een VEP uitvoert.
Voor deze groepen gelden immers specifieke (nieuwe) weddetabellen die een aparte berekening vergen. Vermeld in het “Onderwerp” van uw mail: Berekening van mijn weddeopslag. U zult een antwoordmail ontvangen met de vraag enkele gegevens over te maken over uw actuele geldelijke loopbaan. U zult vervolgens ook binnen de 2 werkdagen het bedrag van uw netto loonopslag van ons ontvangen.