logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Pensioenen - Minister Vandeput spuit mist

04/12/2017

In een interview met het Belang van Limburg van 2 december 2017 laat minister Vandeput zijn licht schijnen over de pensioenen en de pensioenhervorming bij de militairen. 
Dit zijn de letterlijke citaten uit de krant:
 
Journalist: "Zelfs uw eigen militairen zijn daar boos over." (over de pensioenhervorming)
Steven Vandeput: “… Het principe wordt dat we allemaal langer gaan moeten werken. En ja, ook de militairen moeten dat, tot 63 jaar in 2030. Tot dan gaan we overgangsmaatregelen nemen. Daarover zijn we nu aan het praten. Iedereen vindt dat het moet veranderen en dat het beter moet worden, maar als je in het individuele schoentje gaat staan, is de wil voor verandering plots helemaal weg.”
Journalist: "Zal de regering militair als zwaar beroep catalogeren, wat gevolgen heeft voor het pensioen?"
Steven Vandeput:Ik ijver voor de erkenning van militair als ‘bijzonder’ beroep.”
Journalist: "Dus militair is voor u een zwaar beroep?"
Steven Vandeput:Dat zeg ik niet. Is de bouw een zwaar beroep?
Journalist: “Natuurlijk!”
Steven Vandeput: Ja, als je metser of schrijnwerker bent, maar niet als je op een bureau de hele dag kopieën zit te maken van bouwplannen. Dat is bij Defensie of de politie net zo. Het is niet ernstig dat iedereen schreeuwt dat hij een zwaar beroep heeft. En zoals u weet ben ik een ernstig mens.”
 
Het minste wat de ACMP-CGPM over de verklaringen van de minister aangaande het zwaar beroep kan zeggen, is dat ze wel heel bizar zijn. Hij heeft immers steeds tegenover de vakbonden laten uitschijnen dat hij de job van militair als een zwaar beroep ziet. Nu wordt dat blijkbaar plots een “bijzonder beroep”. Minister Vandeput weigert zelfs op de impliciete vraag van de journalist of “militair een zwaar beroep is” een duidelijk antwoord te geven. Laat staan een bevestigd antwoord. In zijn vervolgantwoord doet hij daarentegen uitschijnen dat heel wat militairen geen zwaar beroep bekleden.
 
Vandaar dat de ACMP-CGPM zo snel mogelijk duidelijkheid wil van de minister. En wel over twee zaken:
  • Wat de notie “bijzonder beroep” voor hem inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de pensioenleeftijd van de militairen?
  • En of hij nog altijd achter zijn eerdere verklaringen van in de eerste helft van 2017 staat dat hij de militaire job als een zwaar beroep beschouwt?
Of zou de MOD ondertussen de bocht ingezet hebben in ons pensioendossier en neemt hij stilletjes aan afstand van zijn eerdere verklaringen?
 
In ieder geval – en in afwachting van klare taal van de minister – kunnen we nu reeds stellen dat Steven Vandeput, die steeds roept dat “de vakbonden schreeuwen en onzekerheid creëren”, met dergelijke uitlatingen in de krant enkel zelf maar de onzekerheid versterkt. Zelfs serieus versterkt.
En deze onzekerheid is reeds, zoals de identiteitsenquête van mei 2017 aantoont, één van de grootste problemen en bronnen van ongenoegen bij het personeel van Defensie.
Il faut le faire.
 
Gelukkig hebben we echter één troost: Steven Vandeput is een ernstig mens. Dat beweert hij toch zelf in de krant.

Terug

HBVL 02 Dec 17