logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Pensioendossier: nog geen landing

16/03/2018

Er heerst weer nervositeit onder de militairen! Sedert meerdere dagen worden we via de media geconfronteerd met allerhande berichten inzake pensioenhervormingen, ‘zware beroepen’ en overgangsmaatregelen voor de militairen. Maar tot vrijdagavond 16 maart 2018 is er binnen de schoot van de regering nog steeds geen akkoord over dat heikel thema van de ‘zware beroepen’. Wat betekent dat er dus ook nog geen overeenkomst is inzake de erkenning van de militaire job als ‘zwaar beroep’.

De regering heeft nog steeds GEEN akkoord kunnen bereiken over de toepassing van de criteria die bepalen of een beroep in aanmerking komt om als zwaar beroep te worden erkend. Ze heeft hierover nochtans op vrijdag 16 maart nog eens vergaderd. Een dergelijk akkoord is noodzakelijk om verder te kunnen gaan met de hervorming van de overheidspensioenen, waar deze van de militairen deel van uitmaken.

Aangezien de regering nog geen overeenstemming heeft bereikt over de criteria voor een zwaar beroep, heeft ze bijgevolg ook nog niet vastgelegd welke beroepen in de publieke sector nu allemaal als zwaar beschouwd dienen te worden. Met andere woorden, er is dus ook nog GEEN concrete beslissing inzake de erkenning van de militaire job als zwaar beroep.

 


Terug