logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Goed, minder goed en slecht nieuws

07/06/2017

Er is goed nieuws inzake de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen: er lijkt eindelijk op politiek vlak schot te komen in de zaak. De kabinetten van minister van Pensioenen Bacquelaine en minister van Defensie Vandeput hebben een aantal conceptuele voorstellen uitgewerkt om de principebeslissingen van oktober 2016 van de regering te “versoepelen”.

De vier representatieve vakbonden werden op 17 mei uitgenodigd om hiervan kennis te nemen. Vandaag, 7 juni, vond er een opvolgvergadering plaats om de regeringsideeën verder toe te lichten en de onduidelijkheden te verklaren.

Het minder goede nieuws betreft de vele lacunes en nog onbepaalde elementen. Het voornaamste hiaat slaat op de onmogelijkheid om de juiste pensioenleeftijd te bepalen zolang dat er geen uitkomst is in het debat over de zware beroepen. En dit kan nog een tijdje op zich laten wachten. Daarnaast is de kloof tussen de voorstellen van de regering en wat aanvaardbaar is voor het personeel nog steeds erg groot. Dit zal dus nog vele en harde discussies vergen tussen de regering en de vakbonden. Verder is het geen prettig nieuws dat het nog lang gaat duren eer gans het proces doorlopen is en er concrete regelgevende teksten zullen zijn. Want zolang gaat de onzekerheid aanhouden.

Het slechte nieuws is dat de plannen van de overheid enkel betrekking hebben op de overgangsmaatregelen. Met andere woorden, ze slaan alleen op de groep militairen die (relatief) dicht bij de actuele pensioenleeftijd staan. Het is bijgevolg nog volkomen onduidelijk hoe lang de jongere personeelsleden in feite zullen moeten blijven werken. Net zoals het nog onmogelijk is om tegen de jonge rekruut die vandaag het leger vervoegt[1] te zeggen wat nu zijn pensioenleeftijd zal zijn.

Nog veel lacunes, onbepaaldheden, onzekerheden, vaagheden, onbeslistheden en onvoldoendes dus. Het is daarom nog te vroeg, te hachelijk en te riskant om nu al te communiceren over de ideeën die op tafel liggen. Juist omdat ze nog te vaag en te onvolkomen zijn en nog te veel gaan veranderen in de komende periode.

De militaire vakbond ACMP-CGPM blijft u echter tijdig en correct informeren over de vorderingen die in het pensioendossier gemaakt worden. Uw vakbond zal, zoals steeds, boven alles vechten voor uw rechten!



[1] Onder het stelsel van de normale werving.


Terug

bacquelain