logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Ontmoeting met kabinet van Premier Charles Michel

05/05/2017

Regering blijft pensioendossier mismeesteren

Op hun gezamenlijke vraag hebben de vier representatieve vakbonden vandaag 8 mei de kabinetschef en de defensieraadgever van Eerste-minister Charles Michel ontmoet om de geplande hervorming van de pensioenen van de militairen te bespreken. U kunt het standpunt dat de vakbonden toegelicht hebben hier inkijken.

Het gesprek verliep constructief. Doch na afloop van de vergadering kan de militaire vakbond ACMP-CGPM enkel maar teleurgesteld reageren. Wij blijven immers op onze honger zitten.

Op dit moment wordt er met name enkel gewerkt aan overgangsmaatregelen voor de militairen die kort voor de (huidige) leeftijdslimiet van 56 jaar staan. Deze transitiebepalingen zijn bovendien nog steeds vaag en hun tijdspad voor invoering is ook nog onduidelijk. Daarnaast blijft de principebeslissing van half oktober 2016 blijkbaar gehandhaafd. Hiermee wordt op termijn de pensioenleeftijd met gemiddeld 8,5 jaar verhoogt.  Dit is voor ons onaanvaardbaar. De ideeën die nu op tafel liggen voldoen op geen enkele wijze aan de ondergrenzen van de ACMP-CGPM (zoals bepaald in ons Memorandum).

Voor ons blijft een pensioenleeftijd van minimum 63 jaar compleet onverenigbaar met de noodzakelijke vereisten van het militair beroep. Daarnaast blijft de vooropgestelde minimale loopbaanduur van 42 jaar een breekpunt, ook al omdat het niet voldoen aan deze voorwaarde negatieve gevolgen zal geven op financieel vlak voor de betrokken militair. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om hiervan af te wijken. Wat voor ons totaal onverteerbaar is.

De pensioengrens van de militairen wordt vier maal meer opgetrokken dan deze van de andere Belgen. Voor de militaire vakbond ACMP-CGPM is een dergelijke bruuske verhoging dan ook op menselijk vlak onaannemelijk. Mensen zijn er niet op voorbereid; het is alsof je getraind hebt voor een marathon en op het moment dat de eindmeet in zicht komt, leggen ze de finish 10 km verderop.

De medewerkers van Premier Michel hadden wel oren naar billijke overgangsmaatregelen, waarbij de verhoging van de pensioenleeftijd afgezwakt en langer in de tijd gespreid zou kunnen worden. Indien dit verwezenlijkt zou kunnen worden, vermijden we dat meer dan de helft van de militairen een pechgeneratie gaan vormen.

Als militaire vakbond vinden wij dat er sprake moet zijn van het naar mekaar toegroeien van de standpunten van de regering en de militaire gemeenschap. Het kabinet Michel heeft dit begrepen. Doch de doctrinaire houding van andere politici om een gelijke pensioenleeftijd voor alle Belgen in te voeren, vormt een obstakel voor een aanvaardbare oplossing in dit dossier.

De rekening van decennialang wanbeleid door de overheid inzake het toekomstbestendig maken van de pensioenen wordt nu gepresenteerd. De militaire vakbond ACMP-CGPM kan enkel maar vaststellen dat de militairen onevenredig veel meer moeten ‘betalen’ dan alle andere Belgen. Zeker in een situatie waar het ‘kaki’ het nieuwe ‘blauw’ geworden is voor de veiligheid in onze steden, is dit een intolereerbaar gegeven. Want deze hervorming zal zwaar negatief wegen op de bijdragen van Defensie ten voordele van de  interne veiligheid van ons land.

Bijna zeven maanden na de onbegrijpelijke regeringsbeslissing inzake onze pensioenen en na de achteloosheid van doctrinaire en dwarsliggende politici, is ons geduld nu op. Zonder aanvaardbare pensioenregeling rest er ons dus maar één alternatief: signalen geven aan onze bewindslui die ze wél begrijpen en die hen aanzetten tot behoorlijke bestuursdaden.


Terug