logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Mededeling naar aanleiding van de beslissing Ministerraad van 4 april 2018 met betrekking tot de hervorming van de militaire pensioenen

05/04/2018

Tijdens de Ministerraad van 4 april 2018 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de erkenning van de zwaarte van sommige functies en tot wijziging van de pensioenen van de militairen. Dit voorontwerp van wet moet onder meer nog aan het sociale overleg onderworpen worden. Dit voorontwerp van wet is de gedeeltelijke wettelijke vertaling van het ontwerp van principieel akkoord van 14 juli 2017 tussen de syndicale organisaties, het kabinet Pensioenen en het kabinet Defensie.

Dit ontwerp kan u nalezen via deze link op de website van de militaire vakbond ACMP-CGPM.

In tegenstelling tot wat eerder deze zomer aangekondigd werd zal dit voorontwerp van wet wellicht pas effectief inwerkingtreden op 1 januari 2020 in plaats van 1 januari 2019. Dit alles moet onder meer nog onderhandeld worden met de vier representatieve syndicale organisaties voor het militair personeel.


Terug

ACMP CGPM logo groot4