logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Gemeenschappelijk vakbondsfront bij het NPC

23/01/2017

Vandaag werden we gehoord door het Nationaal Pensioencomité (NPC) in het kader van de discussie aangaande de militaire specificiteit en de zware beroepen.

Naast de vakbonden heeft ook de militaire overheid van de gelegenheid gebruikt om aan te geven hoe bijzonder het beroep van militair is in het licht van de eisen die eraan gesteld worden en de verplichtingen waaraan de militair onderworpen is.

Vanuit verschillende invalshoeken brachten we de boodschap dan ook eensluidend: militair zijn is meer dan een zwaar beroep en moet in die zin ook gevaloriseerd worden in de discussie rond de pensioenhervorming.

De NPC zal na deze hoorzitting zijn verdere werkzaamheden hervatten: dit betekent onder meer dat ze de criteria inzake de zware beroepen in de komende maanden verder zullen uitwerken en zullen bekijken of het militaire beroep hieraan voldoet.

Enige resultaten hiervan zullen we ten vroegste in het voorjaar mogen verwachten.

Ondertussen zullen we parallel aan de werkzaamheden NPC onze memoranda indienen in hoofde van de Werkgroep pensioenen-defensie, waarin we verder zullen werken met beide kabinetten aan mogelijke overgangsmaatregelen. Deze memoranda zullen eveneens de krachtlijnen van de vakbonden inzake de pensioenhervorming der militairen omvatten.


Terug

20170123 CNP