logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De pensioenhervorming – De laatste stand van zaken

10/01/2018

Hoe gaat de hervorming van de pensioenen der militairen er nu uiteindelijk uitzien? Wat gaan finaal de leeftijdslimiet en loopbaanvoorwaarden worden? En wat zullen de financiële gevolgen zijn?

Zoals we u het voorbije jaar herhaaldelijk hebben laten weten zijn er twee grote onbekende factoren die het uiteindelijk resultaat van de pensioenhervorming zullen bepalen: de problematiek van de “zware beroepen” en de maatregel van het “loopbaansparen”.

Middels de erkenning van de militaire job als “zwaar beroep” worden de vereiste minimum loopbaanvoorwaarden waarop met pensioen gegaan kan worden verminderd. In concreto: de reële pensioenleeftijd wordt dan verlaagd. In dit dossier is er echter op politiek niveau nog steeds geen “groen licht”. De minister van Pensioenen had in het najaar aangekondigd om vóór eind 2017 een concreet voorstel voor te leggen voor de openbare sector (waarvan de militairen ook deel uitmaken). De regering is echter tot op heden niet tot een akkoord kunnen komen. De politieke discussies over de “zware beroepen” blijven bijgevolg verder lopen. Op dit moment is er geen zicht op het mogelijke tijdstip waarop in dit dossier zou kunnen “geland” worden.

De tweede belangrijke onbekende factor voor onze pensioenhervorming betreft het “loopbaansparen”. Over deze compenserende maatregel, net zoals over andere maatregelen zoals de vrijwillige verlenging van de militaire loopbaan (VVML), wordt er actueel nagedacht door de defensiestaf. Van zodra hierover voldoende concrete informatie beschikbaar is waarover gecommuniceerd kan worden, zullen we niet nalaten u dadelijk te informeren.   

De ACMP-CGPM kan u verzekeren dat wij het “onderste uit de kan” zullen blijven halen om een zo gunstig en billijk mogelijk pensioenstelsel voor alle militairen te bekomen. Zoals jullie ons gevraagd hebben. U kunt op uw vakbond rekenen.


Terug