logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Criteria zware beroepen

30/03/2018

De regering heeft vandaag in het kader van de pensioenhervorming een akkoord bereikt over de criteria voor zware beroepen, zowel voor de overheidssector, de privé en de zelfstandigen. Wie aan die criteria voldoet zal vroeger op pensioen kunnen of een hoger pensioen kunnen krijgen. De minimumleeftijd voor pensioen is 60 jaar.

De regering heeft de criteria als volgt vastgelegd:

  • Fysiek zware arbeid
  • Onregelmatige werkuren
  • Veiligheidsrisico's
  • Stress

Maar het criterium stress kan niet alleen ingeroepen worden en moet gepaard gaan met een van de drie andere criteria.

Voor wie aan één criterium voldoet, zal een gewerkt jaar voor 1,05 jaar van de loopbaan gelden. Voor twee criteria zal het gewerkt jaar voor 1,10 jaar gelden en voor drie criteria 1,15 jaar. In het gunstigste geval kan iemand daarbij zes jaar vroeger op pensioen gaan.

Minister van Pensioen Bacquelaine gaat nu onderhandelen met de sociale partners over de concrete toepassing op beroepen van deze criteria.

Dit betekent dat pas in deze fase zal bepaald worden of het militair beroep effectief onder de notie “zware beroepen” zal vallen en aan hoeveel van de bovenvermelde criteria het voldoet. Uit deze discussie zal dan uiteindelijk blijken hoe veel jaren de militairen desgevallend vroeger dan 67 jaar met pensioen kunnen gaan.

Als de sociale partners een akkoord bereiken over de concrete toepassing van de criteria, zal er berekend worden wat dat zal kosten en komt het dossier opnieuw op de tafel van de regering. 

Wij blijven u verder op de hoogte houden van gans dit proces.


Terug