logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Beslissing ministerraad van 23 december 2016

28/12/2016

Gelieve in bijlage een bericht te willen vinden vanwege de diensten van DGHR naar aanleiding van een beslissing vanwege de ministerraad van 23 december 2016.

Uit deze beslissing blijkt dat in het kader van de aangekondigde principebeslissingen betreffende de pensioenmaatregelen voor de militairen, de regering zich akkoord heeft verklaard om een beperkte groep van +/- 350 militairen te vrijwaren van de eerder aangekondigde maatregelen.

Als militaire vakbond verwelkomen we uiteraard deze beslissing. Doch merken we op dat het gros van het personeel, wel nog in onzekerheid zal moeten blijven verder leven. Het werk is dus nog lang niet af en de syndicale strijd is nog lang niet gestreden, teneinde uiteindelijk te komen tot aanvaardbare pensioenmaatregelen die voor iedereen binnen Defensie gelden. 

Bijlage


Terug