logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Aanslag op militaire pensioenen!

16/10/2016

Zoals velen onder jullie is ook de militaire vakbond ACMP-CGPM op zaterdag 15 oktober 2016 zwaar geschrokken. Naar aanleiding van het akkoord binnen de regering omtrent de begrotingsopmaak voor 2017, werden blijkbaar een aantal principebeslissingen genomen, die betrekking hebben op de pensioenregeling van de militairen.

Het betreft hier een hervorming waarbij de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2018 progressief zou worden opgetrokken tot 63 jaar (!) in 2030. Al naargelang welke berichtgeving men heeft opgevangen, doen verschillende versies de ronde over de wijze waarop deze hervormingsmaatregelen in de praktijk zullen worden omgezet.

De ongerustheid, die vandaag in diverse kazernes aanwezig is omtrent de toekomst van onze eenheden of kwartieren, wordt op deze manier nog eens versterkt door een aankondiging, die voor sommigen een ondraaglijk toekomstperspectief oplevert. De brutale wijze waarop er het afgelopen weekend over de toekomstige pensioenleeftijd van de militairen werd gecommuniceerd, wordt in ieder geval niet in dank aanvaard door al diegenen die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid van onze samenleving. Het getuigt van een gebrek aan respect en een totale miskenning van onze militaire specificiteit.

Wie aandachtig heeft geluisterd naar bepaalde berichten, heeft ook kunnen opmerken dat er niet enkel wijzigingen op til zijn rond de pensioenleeftijd, maar ook over de manier waarop een pensioen in de toekomst zal worden berekend. De impact op het toekomstig pensioenbedrag is m.a.w. een niet onbelangrijk gegeven dat ongetwijfeld zal moeten worden uitgeklaard.

ACMP-CGPM verwacht van de bevoegde politieke autoriteiten tekst en uitleg over de details, die afgelopen weekend politiek werden beslist binnen de schoot van de regering. Daarenboven verwachten we een duidelijk engagement vanwege diezelfde regering, dat er geen beslissingen worden genomen buiten de gebruikelijke kanalen van het sociaal overleg om en dat er aanvaardbare overgangsmaatregelen worden uitgewerkt.

We willen niemand op slechte ideeën brengen, maar wanneer dergelijke ingrijpende maatregelen inzake de pensioenen van de militairen worden ingevoerd op basis van een parlementair initiatief in plaats van via het sociaal overleg, dan zou dit betekenen dat de regering dienaangaande woordbreuk pleegt en dat de beloften uit zowel het regeerakkoord als de Strategische visie voor Defensie geschonden worden.

Als militaire vakbond ACMP-CGPM dringen wij aan dat er de komende uren en dagen duidelijkheid wordt geschapen! Daarenboven zullen we er zorg voor dragen dat militairen hun belangen zo optimaal mogelijk worden verdedigd en onze leden op een correcte wijze zullen worden geïnformeerd.

Klik hier voor de nieuwsbrief


Terug