logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De Strategische visie voor het leger en de hervorming van het militair pensioen: geheel onverenigbaar

15/02/2017

Vandaag 15 februari werden de vier representatieve vakbonden gehoord door de parlementaire commissie Landsverdediging aangaande de Strategische visie en de gevolgen voor het personeel. De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft hierbij in het bijzonder gefocust op de pensioenhervorming en haar gevolgen voor de militairen en voor het leger.

Dit was de kern van het betoog van uw vakbond.

De regering heeft zichzelf een brevet van onbekwaamheid toegekend. Op het moment dat de veiligheidsdreigingen en de onzekerheid nooit groter waren de voorbije 25 jaar, neemt ze met de aanpassing van het pensioenstelsel een maatregel die de gevechtskracht van het leger met een zesde reduceert en zijn vermogen om aan de binnenlandse veiligheid bij te dragen met 40% inkrimpt.

Op de dag af 3,5 maand nadat ze de strategische visie van minister Vandeput goedkeurde, haalt de regering Michel met de hervorming van het pensioenregime van de militairen een aantal fundamenten van dit lange termijnplan compleet onderuit. In de periode tot 2030 zal er drie miljard euro minder beschikbaar zijn voor investeringen in nieuw materieel en voor de paraatstelling van de eenheden. Daarnaast zal de krijgsmacht verder evolueren naar een ‘Dad’s army’, een oude-mannenleger.

Het enige realistische alternatief is daarenboven nog bedenkelijker: een verdere inkrimping van de krijgsmacht tot een bonsai-leger dat een derde kleiner zal zijn dan de reeds zwaar afgeslankte huidige zwaardmacht.

Het is bovendien een hersenschim dat de pensioenproblematiek opgelost – en bijgevolg het plan Vandeput gered kan worden met de piste van de ‘zware beroepen’. Voor het leger zelf is het enkel een pleister op een houten been: de salariskosten zouden nog steeds 15% hoger liggen. En de kwestie van de militairen van boven de 60, die onmogelijk nog aan de fysieke, mentale en militair-technische vereisten van de hedendaagse missies kunnen voldoen, wordt evenmin opgelost. Daarnaast zou het voor de militairen zelf niet meer dan enkele borrelnootjes betekenen. Verder zou een dergelijke regeling ten gronde niets verhelpen aan de vaststelling dat de krijgsmacht onmiskenbaar minder veiligheid zal kunnen leveren aan de Belgische burger.

De strategische visie en de pensioenhervorming zijn dus geheel onverenigbaar met elkaar. Meer nog, deze maatregel maakt de toch al wankele budgettaire grondslagen van de toekomstvisie geheel ongeloofwaardig.

Vandaar dat de ACMP-CGPM sterk gepleit heeft voor het ongedaan maken van deze regeringsbeslissing. In plaats ervan heeft uw vakbond voorgesteld over te gaan tot de erkenning en valorisatie van het bijzondere karakter van het militair zijn middels een afzonderlijk pensioenstelsel.  Met als uitgangspunt de evolutie van de pensioenleeftijd van alle militairen met hetzelfde aantal jaren, op hetzelfde ritme en volgens dezelfde timing als deze van alle andere Belgen, zijnde + 1 jaar in 2025 en + 1 jaar in 2030.

Het woord is nu aan de overheid.


Terug

IMG 2231