logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Pensioendossier – vervolg!

02/12/2016

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 25 november 2016 zouden er vanaf 2 december 2016 regelmatige gesprekken plaatsvinden tussen de representatieve vakorganisaties en het departement Defensie en/of Pensioenen. Zo’n eerste gesprek heeft vandaag plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de Defensiestaf en het Kabinet van de minister van Defensie.


Een opmerkelijke evolutie sinds de laatste ontmoeting van 25 november 2016 is een beslissing door de Kern (lees: de Premier en de Vice-eersteministers) van vorige week. Volgens deze beslissing werd een werkgroep opgericht die de budgettaire kosten, van de principebeslissing van 15 oktober 2016 inzake de pensioenmaatregelen, moet gaan becijferen teneinde één en ander te objectiveren. Zo dient de budgettaire ‘kost’ van de pensioenhervorming voor Defensie en de budgettaire ‘winst’ voor het departement Pensioenen tegenover elkaar te worden afgewogen. Een gezond denkend mens zou veronderstellen dat dergelijke afwegingen zouden gemaakt worden alvorens er principebeslissingen worden genomen.


Verder werd er nagegaan wat de visie is van Defensie m.b.t. die militairen die vandaag in één of andere overgangsmaatregel zitten of tot de ene of andere specifieke doelgroep behoren (bv. mensen die vandaag reeds werken in een regime van halftijds vervroegde uitstap). Zo zou een oplossing kunnen gevonden worden voor die militairen die voor 1 oktober 2016 geopteerd hebben voor een halftijdse vervroegde uitstap in het kader van hun eindeloopbaanregeling.


Voor Defensie moet er een oplossing gevonden worden voor die militairen die momenteel een vrijwillige Verlenging van de Militaire Loopbaan (VVML) uitvoeren, opdat deze mensen niet zouden gepenaliseerd worden met een verhoging van hun pensioenleeftijd. Er werd m.a.w. niets concreets gezegd over diegenen die in een lopende overgangsmaatregel zitten inzake de pensioenmaatregelen die sinds januari 2009 in uitvoering zijn.


De representatieve vakbonden zullen in principe op maandag 12 december 2016 uitgenodigd worden voor een informeel gesprek door de FOD Pensioenen.


Het signaal dat gegeven werd met de massale opkomst tijdens de manifestatie van 15 november 2016 mag dan goed zijn aangekomen, begrepen is dit signaal dus nog zeker niet!


Het is duidelijk dat we nog lang niet aan een eindpunt zijn, dat ons in staat stelt om uitzicht te hebben op aanvaardbare oplossingen.


Intussen herinneren we er jullie aan dat de vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD – ACV Openbare Diensten – VSOA Defensie en ACMP-CGPM) in de komende weken meer tekst en uitleg zullen komen verschaffen in de eenheden.


Terug

dsc 0053 30975276406 o